W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Rekrutacja do młodzieżowych domów kultury

05.06.202012:30

29 maja 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych: Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie i Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Rekrutacja skierowana jest do dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym, w pierwszej kolejności zamieszkałych na terenie gminy Lublin i odbywa się według określonego terminarza. Postępowanie rekrutacyjne dla nowych uczestników rozpoczyna się od wypełnienia wniosku przez rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata (wniosek znajduje się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego www.edu.lublin.eu)  i dostarczenie go do wybranej placówki. Kandydat może wybierać zajęcia pozaszkolne z dostępnej oferty edukacyjnej według zainteresowań, poziomu zaawansowania oraz wieku.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na wybrane zajęcia, brane są pod uwagę poniższe kryteria:

 1. wynikające z art. 144  ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.):
 • wielodzietność kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1.  określone przez organ prowadzący (uchwała nr 728/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017):
 • dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • uczestnictwo rodzeństwa kandydata w zajęciach organizowanych przez dany młodzieżowy dom kultury,
 • kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiady lub konkursu artystycznego o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja.

 

Kandydaci zamieszkali poza gminą Lublin mogą być przyjęci na zajęcia organizowane przez młodzieżowe domy kultury w Lublinie, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zostaną wolne miejsca na poszczególne zajęcia.

Więcej informacji na stronach placówek: www.mdk.lublin.plwww.mdk2.lublin.pl