W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
27.07.201615:22

Szkoły prowadzone przez Gminę Lublin przygotowały dla tegorocznych absolwentów gimnazjów 5915 miejsc rekrutacyjnych. Większość kandydatów potwierdziła wolę podjęcia nauki w szkołach i oddziałach do których się rekrutowali.
W Lublinie  w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 uczestniczyło łącznie 5638 kandydatów, do szkół różnych typów zakwalifikowało się 4930 uczniów. 236 uczniów, którzy wybrali szkoły powyżej osiągniętego przez siebie progu punktowego i nie zakwalifikowali się do żadnej z wybranych szkół od  27.07.2016r. do 1.08.2016r. mogą rekrutować się na wolne miejsca, które są dostępne w każdym typie szkół.

57% kandydatów uczestniczących w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych wybrało jako dalszy etap kształcenia liceum ogólnokształcące, 37% będzie kształciło się w technikach, 6% w szkołach zawodowych (stan na 27.07.2016r.)

Tak jak w poprzednich latach kandydaci do liceów ogólnokształcących najczęściej wybierali kształcenie w klasie biologiczno-chemicznej, w bieżącym roku szkolnym zaobserwowano zwiększone zainteresowanie kształceniem w klasach o profilu matematyczno – informatycznym. Większym zainteresowaniem cieszyły się też oddziały w technikach i szkołach zawodowych.

Statystycznie licea cieszące się największą popularnością  wśród tegorocznych kandydatów w Lublinie to:

 1. IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika (Lublin) o 256 miejsc ubiegało się 377 kandydatów (z pierwszej preferencji), ogółem z dowolnej preferencji szkołą było zainteresowanych 1108 kandydatów.
 2. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej (Lublin) o 256 miejsc ubiegało się 368 kandydatów (z pierwszej preferencji), ogółem z dowolnej preferencji szkołą było zainteresowanych 759 kandydatów.
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego (Lublin)  o 256 miejsc biegało się 344 kandydatów (z pierwszej preferencji), ogółem z dowolnej preferencji szkołą było zainteresowanych 814 kandydatów.
 4. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica (Lublin) o 256 miejsc ubiegało się 330 kandydatów (z pierwszej preferencji), ogółem z dowolnej preferencji szkołą było zainteresowanych 562 kandydatów.
 5. V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie (Lublin) o 256 miejsc ubiegało się 312 kandydatów (z pierwszej preferencji), ogółem z dowolnej preferencji szkołą było zainteresowanych 1070 kandydatów.

Szkoły techniczne najchętniej wybierane przez kandydatów jako szkoły pierwszego wyboru to:

 1. Technikum Elektroniczne (Zespół Szkół Elektronicznych, Lublin) o 192 miejsca ubiegało się 260 kandydatów (z pierwszej preferencji), ogółem z dowolnej preferencji szkołą było zainteresowanych438 kandydatów
 2. Technikum Ekonomiczno-Handlowe (Zespół Szkół nr 1, Lublin) o 160 miejsc ubiegało się 241 kandydatów (z pierwszej preferencji), ogółem z dowolnej preferencji szkołą było zainteresowanych 610 kandydatów
 3. Technikum Budowlano-Geodezyjne (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji ,Lublin) – 197 kandydatów z I preferencji, z różnych preferencji 508

Szkoły zawodowe najchętniej wybierane przez kandydatów jako szkoły pierwszego wyboru to:

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 (Zespół Szkół Samochodowych, Lublin)  - 52 kandydatów z I preferencji, z różnych preferencji 140
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 (Zespół Szkół Budowlanych, Lublin) - 48 kandydatów z I preferencji, z różnych preferencji 110
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Lublin) - 42 kandydatów z I preferencji, z różnych preferencji 86

Klasy cieszące się największą popularnością w tegorocznej rekrutacji:

•    IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika (Lublin), klasa 1c biol-chem (ang-hiszp) - 2,9 kandydata na miejsce
•    III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej (Lublin), klasa społeczno-prawnicza (his-wos-ang) - 2,4 kandydata na miejsce
•    II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego (Lublin), klasa biol-chem (ang-niem) - 2,4 kandydata na miejsce
•    IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika (Lublin), klasa mat-geogr-ang (ang-niem) - 2,3 kandydata na miejsce
•    V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie (Lublin), klasa biol-chem, 2,3 kandydata na miejsce
•    I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica (Lublin), klasa mat-fiz-inf (ang-hisz*,niem*) -1,8 kandydata na miejsce
•    I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica (Lublin), klasa biol-chem (ang-fra*,niem*) – 1,8 kandydata na miejsce

Próg punktowy jaki trzeba było uzyskać aby zakwalifikować się do najlepszych klas (według tegorocznych kandydatów) w szkołach cieszących się największym zainteresowaniem:

 • I Liceum Ogólnokształcące
  • klasa mat-fiz-inf - 173,4 pkt
  • klasa z maturą międzynarodową – 164,4 pkt
 • II Liceum
  • klasa biol-chem – 161, 8 pkt
 • III Liceum Ogólnokształcące
  • klasa biol-chem – 153,8 pkt
 • V Liceum Ogólnokształcące
  • klasa biol-chem 148,4 pkt
 • IX Liceum Ogólnokształcące
  • klasa biol-chem - 142,2 pkt

Zawody cieszące się największą popularnością w szkołach technicznych:

 • technik informatyk – 237 kandydatów
 • technik teleinformatyk – 146 kandydatów
 • technik pojazdów samochodowych – 129 kandydatów
 • technik elektronik – 124 kandydatów
 • technik ekonomista – 105 kandydatów
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – 90 kandydatów
 • technik usług fryzjerskich – 62 kandydatów
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 46 kandydatów

Zawody cieszące się największą popularnością w szkołach zawodowych:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 59 kandydatów
 • mechanik pojazdów samochodowych – 48 kandydatów

Laureaci olimpiad najczęściej wybierali kontynuację nauki w następujących szkołach i oddziałach:

 • I Liceum Ogólnokształcące – klasa mat-fiz-inf – 26/32
 • I Liceum Ogólnokształcące - klasa z maturą międzynarodową  - 19/32
 • I Liceum Ogólnokształcące – klasa biol - chem – 18/32
 • III Liceum Ogólnokształcące – klasa biol-chem – 17/32

Uczniowie, którzy w gimnazjum uzyskali świadectwo z wyróżnieniem wybierali kontynuację nauki w następujących szkołach i oddziałach:

 • II Liceum Ogólnokształcącym
  • 1b biol-chem - 32/32
  • 1e biol chem - 29/32
 • III Liceum Ogólnokształcącym
  • 1d społ-prawnicza - 31/32
  • 1b mat-fiz - 29/32
  • 1f menadżerów kultury – 28/32
 • IX Liceum Ogólnokształcącym
  • 1c biol-chem 31/32
 • I Liceum Ogólnokształcącym
  • 1e biol-chem – 30/32
  • 1g biol-chem – 30/32
  • 1e biol-chem – 30/32
  • 1h mat-fiz - 29/32
  • 1d mat-fiz-  27/32
  • 1a z maturą międzynarodową -  26/32
  • 1f hiszp.-ang - 26/32
 • V Liceum Ogólnokształcącym
  • biol-chem – 29/32
  • biol-chem - 26/32
  • mat-fiz - 21/32
 • Technikum Elektronicznym w Zespole Szkół Elektronicznych
  • technik elektronik - 16/32
 • Technikum Ekonomicznym w  Zespół Szkół Ekonomicznych
  • technik ekonomista - 18/32
 • Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji
  • technik geodeta -  9/32
 • Technikum Ekonomiczno-Handlowym w Zespole Szkół nr 1
  • technik ekonomista - 7/32
  • technik organizacji reklamy - 4/32
  • technik informatyk - 3/32
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim w Zespole Szkół nr 5
  •  technik żywienia i usług gastronomicznych - 6/32
 • Technikum Samochodowym w Zespole Szkół Samochodowych
  • technik pojazdów samochodowych - 3/32
 • Technikum Energetyczno-Informatycznym w Zespole Szkół Energetycznych
  • technik informatyk - 3/32
 • Technikum Mechanicznym w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  • technik mechatronik - 3/32

 

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego