W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Rekrutacja szkół do projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"

26.09.201911:51

 
Logotypy programu POWER

Zapraszamy szkoły prowadzone przez Gminę Lublin oraz szkoły z terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich lub gmin wiejskich woj. lubelskiego do udziału w projekcie „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” w charakterze szkół współpracujących, tj. aktywnie uczestniczących w działaniach projektowych związanych z funkcjonowaniem szkoły ćwiczeń i współpracujących ze szkołami wiodącymi.

Projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia 1 szkoły ćwiczeń.
Szkoła ćwiczeń będzie zespołem zaplanowanych działań szkół (szkół wiodących i szkół współpracujących) i placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesu uczenia się nauczycieli i studentów. Szkoła ćwiczeń to szkoła, w której przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii poznawanej podczas studiów, a już pracujący – doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami.

Projektem zostanie objętych 7 szkół współpracujących zlokalizowanych na terenie woj. lubelskiego (w tym 5 szkół prowadzonych przez Gminę Lublin i 2 szkoły z terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich lub gmin wiejskich woj. lubelskiego).
Szkoły zainteresowane współpracą w ramach projektu zobowiązane są do złożenia formularza rekrutacyjnego w biurze projektu, tj. w siedzibie Wydziału Oświaty i Wychowania przy ul. Narutowicza 37/39 pokój nr 7 lub przesłania w wersji elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego) na adres  e-mailowy: aleksandra.piwko@lublin.eu do dnia 3 października 2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa szkół współpracujących w ramach projektu „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Aleksandrą Piwko – tel. 81 466 39 92 lub Panią Beatą Ryczkowską – tel. 81 466 39 18.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji 25.09..pdf
Regulamin rekrutacji szkół
Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy_Szkoły.docx
Formularz zgłoszeniowy dla szkół
Kryteria_wyboru_szkoły.pdf
Kryteria wyboru szkoły