W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
04.06.202013:30

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. i potrwa do 19 czerwca 2020 r.

 

 

 

Przedszkola, które biorą udział w rekrutacji uzupełniającej:

 • Przedszkole nr 4 w Lublinie, ul. Niecała 1;
 • Przedszkole nr 5 w Lublinie, ul. Spokojna 13;
 • Przedszkole nr 6 w Lublinie, ul. Sieroca 13;
 • Przedszkole nr 14 w Lublinie, ul. Bronowicka 3;
 • Przedszkole nr 15 w Lublinie, ul. Bohaterów Monte Cassino 7;
 • Przedszkole nr 26 w Lublinie, ul. Rynek 12;
 • Przedszkole nr 28 w Lublinie, ul. Krucza 6;
 • Przedszkole nr 37 w Lublinie ul. Zakopiańska 3, grupa popołudniowa (12.00-17.00);
 • Przedszkole nr 43 w Lublinie, ul. Skautów 11a;
 • Przedszkole nr 44 w Lublinie, ul. Maszynowa 1;
 • Przedszkole nr 47 w Lublinie, ul. Mieszka I 3;
 • Przedszkole nr 49 w Lublinie, ul. Pana Balcera 11;
 • Przedszkole nr 52 w Lublinie, ul. Kustronia 10;
 • Przedszkole nr 57 w Lublinie, ul. Rzeckiego 12;
 • Przedszkole nr 63 u Lublinie, ul. Szmaragdowa 22;
 • Przedszkole nr 65 w Lublinie, ul. Langiewicza 3a;
 • Przedszkole nr 69 w Lublinie, ul. Dziewanny 19;
 • Przedszkole nr 73 w Lublinie, ul. Uśmiechu 5;
 • Przedszkole nr 74 w Lublinie, ul. Snopkowska 3/5;
 • Przedszkole nr 77 w Lublinie, ul. Radości 8;
 • Przedszkole nr 79 w Lublinie, ul. Gościnna 19;
 • Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie, w skład którego wchodzą:
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie, ul. Zachodnia 7;
  • Przedszkole nr 67 w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 42 a;
 • Przedszkole nr 84 w Lublinie, ul. Zygmunta Augusta 17 - grupa 5-cio godzinna od 8:00 do 13:00, bez wyżywienia;
 • Przedszkole nr 89 w Lublinie, ul. Dożynkowa 38.

Przedszkola, które dysponują miejscami dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, biorące udział w rekrutacji uzupełniającej:

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie, ul. Wolska 5a;
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4;
 • Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie, ul. Balladyny 14.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, które biorą udział w rekrutacji uzupełniającej:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Kunickiego 116;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, ul. Balladyny 22;
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie, ul. Plażowa 9;
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26;
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, ul. Zuchów 1;
 • Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w ZSO nr 5I. Rzeckiego 10;
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9;
 • Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w Lublinie, ul. Sieroca 17;
 • Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Tetmajera 2;
 • Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, ul. I. Kosmowskiej 3;
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie, ul. Róży Wiatrów 9;
 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, ul. J. Śliwińskiego 5;
 • Szkoła Podstawowa nr 44 w ZSO nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. K. Tumidajskiego 6A;
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie, ul. Biedronki 13.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, które dysponują miejscami dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, biorące udział w rekrutacji uzupełniającej:

 • Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2.

Łącznie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych do rekrutacji uzupełniającej udostępnione będą 453 miejsca wychowania przedszkolnego.

 

Informujemy, iż z dniem 1 września 2020 r. rozpocznie funkcjonowanie nowe Przedszkole nr 89, z siedzibą przy ul. Dożynkowej 38 w Lublinie. Przedszkole nr 89 wejdzie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie i będzie dysponowało 100 miejscami wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat. Docelowo w Przedszkolu nr 89 przewidziano miejsca dla 288 dzieci. Miejsca w Przedszkolu nr 89 zostaną udostępnione do rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się w terminie 15-19 czerwca 2020 r.

Rodzice, których dziecko uczęszcza do innego przedszkola, bądź zostało przyjęte w I turze rekrutacji do innego przedszkola, a chcieliby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej muszą zrezygnować z dotychczasowego miejsca wychowania przedszkolnego.

 

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491).

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną. Kryteria ustawowe: Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów, każde.

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny. Kryteria gminne: Art.  131 ust. 4 i ust. 6 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.): w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący. Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr 511/XIII/202 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Są to:

 1. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 3 punkty;
 2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 3. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 1 punkt;
 4. rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 2 punkty;
 5. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 1 punkt;
 6. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 1 punkt.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublinie.

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 15 czerwca br., od godz. 8.00 do 19 czerwca br. do godz. 15.00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 10 lipca  br. godz. 12.00.
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 10 lipca  br. godz. 12.00 do 15 lipca br. do godz. 15.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17 lipca br. godz. 12.00.
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek wraz załącznikami tylko w formie elektronicznej.         

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 15 czerwca br. do dnia 19 czerwca br. :

 • wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 • w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

W zakładce: pliki do pobrania, znajduje się Instrukcja wypełniania wniosku dla Rodziców. Instrukcja dołączona została również jako załącznik do niniejszej informacji.

Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę zgłoś kandydaturę (funkcjonalność dostępna będzie od 15 czerwca br. od godziny 8.00). Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, należy w pierwszej kolejności uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a następnie dołączyć załączniki. Wniosek bez załączników nie weźmie udziału w rekrutacji!

Rodzic, składając wniosek w formie elektronicznej potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, zgodnie z klauzulą zamieszczoną we wniosku.

Podczas składania wniosku:

 • jeżeli każdy z obojga rodziców podpisze wniosek podpisem elektronicznym – wówczas nie ma potrzeby dostarczania w formie papierowej wniosku wraz załącznikami do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru. Podpis jednego z rodziców nie wystarcza do elektronicznego podpisania wniosku.
 • jeżeli rodzice nie posiadają podpisu elektronicznego – wówczas wypełniają wniosek, ale go nie podpisują i zobowiązani są w terminie od 22 do 26 czerwca br. dostarczyć w formie papierowej wniosek wraz z załącznikami do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.  O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner