W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rok jubileuszowy III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej

Rok jubileuszowy III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej
08.11.202108:17

W 2021 r. przypada setna rocznica założenia Gimnazjum i Liceum im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Z tej okazji w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej zaplanowano szereg wydarzeń związanych z jubileuszem. W ostatnim czasie odbyły się:

  • prezentacja jubileuszowej publikacji pt. „Kalejdoskop Unii”,
  • zasadzenie Dębu Pamięci oraz złożenie Kapsuły Czasu,
  • obchody Święta Szkoły,
  • XI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Absolwentów III LO.

8 października 2021 r., miała miejsce prezentacja najnowszej publikacji „Kalejdoskop Unii”. Wydarzenie to oficjalnie zainaugurowało obchody 100-lecia III LO. Książka jest zbiorem wspomnień nauczycieli, absolwentów i sympatyków szkoły. Organizatorami wydarzenia było III Liceum Ogólnokształcące oraz Stowarzyszenie Unia Absolwentów. W inauguracji 100-lecia szkoły wzięli udział: pani Marta Wcisło – poseł na Sejm Rzeczypospolitej, pan Andrzej Pruszkowski – były Prezydent Miasta Lublin, absolwent szkoły, pan Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, pan Marcin Nowak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin, pani Jadwiga Mach – przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin, pani Bożena Lisowska – radna Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Lubelskiego, absolwentka szkoły, pani Aleksandra Sępoch – dyrektor Wydziału Kształcenia Specjalnego i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz pan Michał Karapuda – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Wśród gości szczególnie ciepło został przywitany absolwent III LO,  ks. prof. Dr hab. Alfred Wierzbicki. Prezentacja „Kalejdoskopu Unii” odbyła się także z udziałem autorów wspomnień byłych i obecnych nauczycieli, byłych i obecnych uczniów, rodziców i sympatyków społeczności szkolnej. Jubileuszowa publikacja powstała dzięki determinacji i ogromnemu wysiłkowi pani Barbary Kasperek, nauczyciela III LO. Jakość edytorsko-redakcyjną zapewniła pani Ewa Zawadzka-Mazurek. Owocem współpracy obu pań były jubileuszowe publikacje wydawane co pięć lat. „Kalejdoskop Unii” powstał także dzięki osobistemu zaangażowaniu pani dyrektor Anny Suszyny, która jako prezes Stowarzyszenia Unia Absolwentów monitorowała proces wydawania i finansowania tej publikacji.

11 października 2021 r. zasadzono Dąb 100-lecia Unii oraz złożono Kapsułę Czasu zawierającą historię oraz hymn szkoły. W Kapsule umieszczono blisko 20 listów, które napisali obecni pierwszoklasiści do swoich kolegów i koleżanek z przyszłości. Pomysł, by pisać listy do potomnych pobudził młodych Unitów do refleksji. Uznali, że przygotowanie Kapsuły i zawarte w listach informacje mogą mieć znaczną wartość historyczną w 2121 roku. Z myślą o adresatach próbowali opisać swoją szkołę. Wydarzenie to symbolicznie wpisało się w tegoroczne obchody Święta Drzewa i wspólną akcję sadzenia drzew, której inicjatorem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz szkołami partnerskimi z całego województwa lubelskiego. W uroczystości wzięli udział: pan prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – rektor UMCS oraz pan Zygmunt Byra – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a także pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka - dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, pani Anna Suszyna - wieloletnia dyrektor III LO im. Unii Lubelskiej, obecnie prezes Stowarzyszenia Unia Absolwentów oraz uczniowie klas 1a i 1f.

13 października 2021 r. obchodzono Święto Szkoły. W programie uroczystości, której uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych, znalazł się przemarsz najmłodszego pokolenia Unitów – w asyście żonglerów i werblistów z Domu Kultury nr 2 – z placu Wolności pod pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim. Tam Unici złożyli kwiaty i uczcili jubileusz pamiątkowym zdjęciem z udziałem uczestników i zaproszonych gości. Po powrocie do gmachu szkoły odśpiewano wraz z chórem Kantylena hymn szkoły. Pan Grzegorz Lech, dyrektor III LO, skierował do pierwszoklasistów ważne słowa na temat świata wartości i etosu wpisanego w imię szkoły. Zwieńczeniem części oficjalnej było ślubowanie najmłodszego rocznika Unitów. Po ślubowaniu uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć występ kabaretu złożonego z uczniów klasy 3d przygotowanych przez panią prof. Justynę Malicką. Wśród gości obecni byli: pan Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek sejmiku województwa lubelskiego, pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka – dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania, pani Elżbieta Michalczuk – starszy wizytator z lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz pani Anna Suszyna – prezes Stowarzyszenia Unia Absolwentów, wieloletni dyrektor Unii.

18 października 2021 r. zorganizowano etap szkolny XI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Absolwentów III LO. Recytatorów oceniało jury, pod przewodnictwem pani Anny Suszyny. Konkurs popularyzuje twórczość absolwentów szkoły (m.in. poezję i prozę Julii Hartwig, Anny Kamieńskiej, Marcina Świetlickiego, ks. A. Wierzbickiego czy Anny Langfus i Hanny Malewskiej). Część wojewódzka tego konkursu odbędzie się w lutym 2022 r.

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego