W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uroczyste wręczenia nominacji na stanowisko dyrektora

Uroczyste wręczenia nominacji na stanowisko dyrektora
29.06.202114:22

29 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół nr 13 odbyło się uroczyste wręczenia nominacji na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. W związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, wynikającą z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z nia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm), Prezydent Miasta Lublin przedłużył okres powierzenia stanowiska na kolejne 4 lata, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r. 12 niżej wymienionym dyrektorom, którzy z uwagi na pandemię w ubiegłym roku szkolnym otrzymali przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na 1 rok szkolny:

 • pani Paulinie Bartnik – Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie;
 • pani Wiesławie Pieślak – Przedszkole nr 22 w Lublinie;
 • pani Katarzynie Wójcik – Przedszkole nr 45 w Lublinie;
 • pani Edycie Mazurek – Przedszkole nr 84 w Lublinie;
 • pani Urszuli Wesołowskiej – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie;
 • pani Ewie Barszcz – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie;
 • pani Jolancie Józefaciuk – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie;
 • pani Sławomirze Kryńskiej– Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie;
 • pani Małgorzacie Klimczak – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie;
 • panu Grzegorzowi Lechowi – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie;
 • panu Grzegorzowi Gębce – IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie;
 • pani Halinie Rybczyńskiej – Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie;

Ponadto Prezydent Miasta Lublin przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora na kolejne 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. 20 dotychczasowym dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin, którym w roku szkolnym 2020/2021 z dniem 31 sierpnia br. upływa okres powierzenia stanowiska:

 • pani Małgorzacie Pizoń – Przedszkole nr 7 w Lublinie;
 • pani Agnieszce Kukawskiej-Żydek – Przedszkole nr 25 w Lublinie;
 • pani Sylwanie Bartosiewicz – Przedszkole nr 34 w Lublinie;
 • pani Marioli Michalskiej – Przedszkole nr 37 w Lublinie;
 • pani Elżbiecie Siebielec – Przedszkole nr 54 w Lublinie;
 • pani Bożenie Mazur – Przedszkole nr 85 w Lublinie;
 • pani Danucie Giletycz – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie;
 • panu Mariuszowi Liskowi – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Jana Twardowskiego w Lublinie;
 • panu Jerzemu Kolowcy – Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie;
 • panu Ryszardowi Pawce – Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie;
 • pani Małgorzacie Markowskiej – VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie;
 • panu Wojciechowi Kalickiemu– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie;
 • pani Elżbiecie Sękowskiej - Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie;
 • pani Marzennie Modrzewskiej – Michalczyk – Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie;
 • pani Annie Smolińskiej – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie;
 • panu Ryszardowi Morawskiemu – Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie;
 • pani Iwonie Majewskiej – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
 • pani Grażynie Piotrowskiej – Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie;
 • pani Katarzynie Wrońskiej – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie;
 • pani Agnieszce Walkiewicz-Pule – Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”.

Prezydent Miasta Lublin wręczył również pani Annie Rodak na 1 rok szkolny powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie.

Projekt Edu Lublin