W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uroczyste wręczenie nominacji dyrektorskich oraz aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Uroczyste wręczenie nominacji dyrektorskich oraz aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
30.08.202115:22

Dnia 30 sierpnia 2021 r. w sali koncertowej Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie, podczas uroczystego spotkania Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, dr Mariusz Banach wręczył nominacje na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły i placówki prowadzonej przez miasto Lublin niżej wymienionym kandydatom wyłonionym w drodze konkursu:

 • pani Annie Urbaś-Ostrowskiej – dyrektorowi Przedszkola nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie;
 • pani Edycie Waryszak – dyrektorowi Przedszkola nr 26 w Lublinie;
 • pani Beacie Stańczyk-Kręcisz – dyrektorowi Przedszkola nr 46 w Lublinie;
 • pani Iwonie Wrońskiej – dyrektorowi Przedszkola nr 56 w Lublinie;
 • pani Barbarze Mrozek – dyrektorowi Przedszkola nr 83 w Lublinie;
 • pani Iwonie Borcuch – dyrektorowi Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie;
 • panu Marcinowi Rakowskiemu – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie;
 • pani Iwonie Lal – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie;
 • pani Elżbiecie Barszcz – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.

Prezydent Mariusz Banach ponadto wręczył przedłużenia powierzenia stanowiska tym z dyrektorów, którzy nie otrzymali takiego aktu w dniu 29 czerwca br. oraz tym, wobec których procedura określona przepisami prawa zakończyła się w ostatnich dniach:

 • pani Małgorzacie Jolancie Bartoszewicz – dyrektorowi Przedszkola nr 10 w Lublinie;
 • pani Marzannie Maj – dyrektorowi Przedszkola nr 42 w Lublinie;
 • pani Jolancie Józefaciuk – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie;
 • panu Grzegorzowi Lechowi – dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie;
 • pani Urszuli Sławek – dyrektorowi XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie;
 • pani Iwonie Majewskiej – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin powierzył Pani Justynie Makowskiej z dniem 1 września 2021 r. pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, dr Mariusz Banach podziękował również dotychczasowym dyrektorom przedszkoli, szkoły i placówek, którzy skorzystali z uprawnień emerytalnych lub kończą okres sprawowania stanowiska dyrektora.

I. Medalem Unii Lubelskiej zostały uhonorowane:

 • pani Danuta Wach, która 21 lat sprawowała stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie;
 • pani Anna Stasiak, która 11 lat sprawowała stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie.

II. Medalem Prezydenta Miasta Lublin zostały uhonorowane:

 • pani Izabella Majewska, która 29 lat sprawowała stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie;
 • pani Małgorzata Jaszczuk, która 15 lat sprawowała stanowisko dyrektora Przedszkola nr 26 w Lublinie;
 • pani Zofia Dzik, która 11 lat sprawowała stanowisko dyrektora Przedszkola nr 46 w Lublinie;
 • pani Urszula Kulesza, która 14 lat sprawowała stanowisko dyrektora Przedszkola nr 56 w Lublinie;
 • pani Jolanta Marszycka, która 29 lat sprawowała stanowisko dyrektora Przedszkola nr 74 w Lublinie;
 • pani Stanisława Kozak, która 20 lat sprawowała stanowisko dyrektora Przedszkola nr 83 w Lublinie;
 • pani Ewa Sadowska, która 14 lat sprawowała stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin wręczył także akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele składają ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Według przepisów ustawy Karta nauczyciela mógł go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia, odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy i zdał egzamin przed komisją powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin. W skład komisji wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz 2 ekspertów wpisanych na listę ekspertów przez Ministra Edukacji i Nauki. W lipcu 2021 r. do egzaminu przystąpiło 107 nauczycieli, egzamin zdało 106 nauczycieli. Wśród zdających najwięcej było: nauczycieli wychowania przedszkolnego, wychowawców świetlicy oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Od dnia wejścia w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela w kwietniu 2000 roku, w drodze postępowania egzaminacyjnego przez kolejne 39 sesji egzaminacyjnych awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało łącznie 3066 nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Miasto Lublin. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego wiąże się ze zmianą wynagrodzenia. Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego wg znowelizowanego rozporządzenia obecnie wynosi 3034 zł, mianowanego – 3445 zł. (zwiększenie wynagrodzenia o 411 zł).

Projekt Edu Lublin