W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uroczyste wręczenie przez Prezydenta Miasta Lublin aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Uroczyste wręczenie przez Prezydenta Miasta Lublin aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego
29.08.202214:01

Dnia 29 sierpnia 2022 r. w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia  nauczycielom aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin dr Mariusza Banacha akty mianowania odebrało 157 nauczycieli.
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli ślubowanie według roty zawartej w tej ustawie.
Według dotychczasowych przepisów ustawy Karta Nauczyciela stopień nauczyciela mianowanego uzyskuje nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia, odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy oraz zdał egzamin przed komisją powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin.
W skład komisji wchodzili: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony i 2 ekspertów wpisanych na listę ekspertów przez Ministra Edukacji i Nauki.
W lipcu 2022 r. do egzaminu przystąpiło 157 nauczycieli, egzamin zdali wszyscy przystępujący nauczyciele. Wśród zdających byli nauczyciele różnych specjalności, jednakże największą grupę stanowili nauczyciele: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawcy świetlic.
Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego wiąże się ze wzrostem od 1 września bieżącego roku wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 430 zł. (Wysokość minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego wynosi 3167 zł. natomiast wynagrodzenie nauczyciela mianowanego - 3597 zł.)

Od dnia wejścia w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela w kwietniu 2000 roku, w drodze postępowania egzaminacyjnego przez kolejne 41 sesji egzaminacyjnych awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało łącznie 3240 nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Miasto Lublin.

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego