W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF VI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

23.05.201910:02

W dniach 21-22 maja 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która zorganizowana została przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz Miasto Lublin. Było to jedno z najważniejszych spotkań liderów świata samorządu, oświaty, kultury, sportu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych i osoby związane z oświatą. W tym roku o przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami rozmawiano podczas 4 konferencji i 20 paneli tematycznych. Zaproszono wielu ekspertów i praktyków, którzy omówili istotne dla oświaty zagadnienia: podjęto między innymi kwestie dotyczące finansowania zadań oświatowych, zmian w Karcie Nauczyciela i szkolnictwie branżowym, problemy związane z współpracą pracodawców z samorządami czy temat bezpieczeństwa podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Konferencję otworzył pan Janusz Król, redaktor naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Po powitaniu przybyłych gości i uczestników spotkania, wykład inauguracyjny pt. „Edukacja w czasach idiokracji - nowe wyzwania i zadania” wygłosił prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer. Pierwszy panel dyskusyjny – „Szkoła jako przestrzeń inspirująca do rozwoju” poprowadziła dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka. Prelegenci, wśród których znalazł się Zastępca Prezydenta, pan Mariusz Banach, i pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, rozmawiali o innowacyjnej organizacji przestrzeni wspólnej jaką jest szkoła. Pan Prezydent wziął również udział w debacie dotyczącej sytuacji kadrowej w szkołach związanej z odpływem nauczycieli z zawodu. Z kolei pani Anna Morow, Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli UM zabrała głos w debacie dotyczącej finansowania oświaty. Do udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym możliwości finansowania szkół sportowych i artystycznych zaproszono pana Jakuba Kosowskiego, Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki.

Program VI Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI podzielony został na cztery bloki tematyczne, które obejmowały następujące zagadnienia:

 1. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I DYREKTORZY SZKÓŁ
 • Organ prowadzący a  sytuacja kadrowa w szkołach. Zmiany w Karcie Nauczyciela (pensum, awans, urlopy, ocena). Jak pozyskać i utrzymać dobrych nauczycieli?
  • Jak zatrzymać masowy odpływ nauczycieli z zawodu?
  • Pozapłacowe systemy motywacyjne dla nauczycieli – innowacyjne rozwiązania.
  • Czy proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela zachęcą młodych do wyboru tego zawodu?               
 • Ochrona danych osobowych w edukacji. Problemy rok po wejściu RODO. Monitoring – kwestie sporne         
  • Jak szkoła powinna postępować, zbierając i wykorzystując dane osobowe rodziców, ich uczniów i opiekunów prawnych czy nauczycieli?
  • Bezpieczny monitoring wizyjny w szkole z perspektywy RODO
  • Kwestie sporne: udostępnianie danych o uczniu, utrwalanie i udostępnianie wizerunku ucznia, dziennik elektroniczny
 • Finanse oświaty a rola dyrektora szkoły
  • Średnie wynagrodzenie jako narzędzie różnicowania pensji nauczycieli
  • Dyrektorem się bywa, nauczycielem się jest. Środowiskowa presja na dyrektorze
  • Czy szkoła może zarabiać? Dyrektor jako menedżer placówki oświatowej
  • Oświata niesamorządowa. Ślepy tor, czy nowa droga?                          
 1. MULTIMEDIALNA SZKOŁA
 • Edukacja poprzez gry multimedialne i planszowe
  • Doświadczenia warszawskiego programu Wars i Sawa grają w szachy
  • Jak używać gier planszowych w pracy pedagoga?
  • Przykłady gier multimedialnych wykorzystywanych na różnych poziomach edukacji
 • Nowe podejście do edukacji. Multimedialna klasa i laboratorium klasowe           
  • Multimedialne laboratoria do przeprowadzania eksperymentów w klasie i poza nią
  • Nauka przez projekty
  • Jak uniknąć błędów przy wyborze multimediów do szkoły i zwiększyć efektywność procesu cyfryzacji w szkołach?
  •  Rozszerzona rzeczywistość na lekcjach
 • Nowe wyzwania stojące przed nauczycielami i dyrektorami. Obsługa nowoczesnej szkoły
  • Gotowość do wprowadzania zmian w szkole.
  • Jak modernizować przestrzeń szkolną w wymiarze fizyczno-architektonicznym, wirtualno-technologicznym i społeczno-kulturowym.
  • Jak przygotować dzisiejszych uczniów do życia w świecie, w którym większość czynności i prac będą prawdopodobnie wykonywać roboty i komputery?                                     
 1. KULTURA I SPORT
 • Możliwości dofinansowania szkół sportowych i artystycznych. Programy, fundusze, współpraca z partnerami prywatnymi, nowatorskie rozwiązania         
  • Polityka Unii Europejskiej w obszarze sportu, Erasmus+ Sport
  • Fundusze strukturalne UE
  • Polskie projekty i inicjatywy sportowe
  • Finansowa i biznesowa ocena projektów sportowych
 • Jak dystrybuować środki – dobre przykłady. Rola rozgrywek dziecięco-młodzieżowych
  • Programowanie rozgrywek w początkowym etapie.
  • Profesjonalizacja rynku sportu na przykładzie lig sportowych.
  • Sponsoring w sporcie, ewolucja w jakości podejmowanych wyborów.
  • Problemy finansowania sportu amatorskiego na przykładach wybranych szkolnych klubów sportowych z terenu gmin wiejskich i miejskich
 • Specjalistyczna szkoła mistrzostwa sportowego i artystyczna. Współpraca szkół z klubami i towarzystwami sportowymi, z instytucjami kultury. Wsparcie od JST        
  • Nowoczesne technologie w szkołach sportowych
  • Współdziałanie międzyorganizacyjne na rynku usług sportowych
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych
  • Co zrobić, aby organizowane wydarzenie przebiegło bezpiecznie - zależnie od skali i charakteru
  • Zadania i rola organizatora wydarzenia
  • Podstawy prawne oraz dokumentacja
  • Współpraca organizatora z agencjami ochrony i służbami państwowymi
  • Zarządzanie tłumem i bezpieczeństwo w tłumie            
 1. SZKOLNICTWO BRANŻOWE
 • Zmiany prawne w szkolnictwie branżowym
  • Modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów
  • Wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
  • Krótsze formy kursowe – co to oznacza?
  • Zasady dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia, w tym zwiększenie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych
 • Współpraca pracodawców z samorządami   
  • Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu
  • Wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców w praktyce
 • Dobre praktyki w funkcjonowaniu branżowych placówek oświatowych
  • Nowe zasady organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, oraz warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie
  • Wybrane przykłady znakomicie prosperujących szkół branżowych

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła Wieczorna Gala, podczas której ogłoszono wyniki rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Samorządy Przyjazne Klubom Piłkarskim”. Gwiazdą wieczoru był Łukasz Jemioła.