W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI 2021

VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI 2021
10.06.202108:30

W dniach 8-9 czerwca 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która zorganizowana została przez Municipium S.A. oraz Miasto Lublin. Było to jedno z najważniejszych spotkań liderów świata samorządu, oświaty, kultury, sportu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych i osoby związane z oświatą.

Istotnymi tematami, które poruszane zostały podczas konferencji były kluczowe zagadnienia związane z rozwojem oraz problemami w oświacie. O przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także dyrektorami szkół i przedszkoli, rozmawiano podczas 3 konferencji i 16 paneli tematycznych.

Tematem pierwszej z trzech konferencji tematycznych było zarządzanie w oświacie. Skupiono się na najważniejszych problemach na styku zarządzania pomiędzy organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół. Postawiono pytanie, jak mierzyć jakość edukacji i skutecznie na nią wpływać. Dyskutowano o tym, jak nowoczesne lub po prostu przyjazne wyposażenie sal wpływa na proces dydaktyczny. Promowano aktywne włączanie się organów prowadzących i branie odpowiedzialności za całość zarządzania szkołami z poszanowaniem zakresu autonomii jednostki. Zwrócono też uwagę na to, jak zarządzający mogą reagować na współczesne problemy dzieci i młodzieży takie jak przemoc, mobbing czy uzależnienie w świecie wirtualnym.

Kolejnym tematem było finansowanie oświaty. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, jak przy obecnych ograniczeniach prawnych samorząd może prowadzić skuteczną politykę optymalizacji kosztów oświaty poprzez arkusze organizacyjne i uchwały w sprawie wynagradzania. Podjęto kwestię nowych źródeł finansowania zadań oświatowych i pokazano jak skutecznie prowadzić kontrole szkół niesamorządowych, by pieniądze publiczne nie były wydawane w sposób nieodpowiedni.

Ostatni blok tematyczny nosił nazwę „Przedszkole przyszłości”. Omawiano kwestię poprawy jakości i metod kształcenia dzieci w przedszkolu poprzez modernizację treści, metod kształcenia, wyposażenia sal. Zagadnienia te określono jako główne zadania dyrektorów przedszkoli. Podczas dwudniowego spotkania wskazano jak w praktyce zarządzać przedszkolem przyszłości. Omówiono m.in. organizację opieki przedszkolnej przez gminy, wpływ architektury i wyposażenia sal na jakość opieki przedszkolnej, innowacyjne programy nauczania przedszkolnego oraz wpływ multimediów na rozwój dziecka.

Konferencję otworzył pan Zdzisław Majewski, prezes Municipium S.A. Po powitaniu przybyłych gości i uczestników spotkania, głos zabrał Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk oraz Wojewoda Lubelski, pan Lech Sprawka. Pierwszą sesję plenarną – „Jak poprawić finansowanie oświaty” poprowadziła Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, natomiast wśród prelegentów znalazł się dr Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. Z kolei pani Iwona Nowakowska, Zastępca Dyrektora WOiW, podjęła temat pozyskiwania środków unijnych na zadania oświatowe. Pan Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora WOiW, omówił kwestie optymalizacji i zmian w arkuszach organizacji wobec nowych wyzwań, przed którymi staje oświata. Pani Aneta Sieradzka-Majkut, Zastępca Dyrektora Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, wzięła udział w panelu „Centrum usług wspólnych i nowoczesne narzędzia jako sposób na oszczędności w zarządzeniu oświatą”. W panelu „Problemy z finansowaniem oświaty w okresie pandemii i po jej wygaśnięciu” udział wziął pan Tadeusz Szydłowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. Natomiast pan Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji UML oraz pan Marek Krukowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, zabrali głoś w dyskusji na temat nowoczesnych narzędzi prowadzenia lekcji.  Z kolei pan Marek Błaszczak, dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie, wziął udział w panelu „Wpływ architektury i wyposażenia sal na jakość opieki przedszkolnej”.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczył „Lubelski Wieczór Artystyczny”, podczas którego ogłoszone zostały wyniki rankingu „Miejsca edukacyjnych szans”. Na scenie wystąpili Ilona Rybak oraz Sebastian Piech.

Projekt Edu Lublin