W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI 2021

VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI 2021
10.06.202108:30

W dniach 8-9 czerwca 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która zorganizowana została przez Municipium S.A. oraz Miasto Lublin. Było to jedno z najważniejszych spotkań liderów świata samorządu, oświaty, kultury, sportu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych i osoby związane z oświatą.

Istotnymi tematami, które poruszane zostały podczas konferencji były kluczowe zagadnienia związane z rozwojem oraz problemami w oświacie. O przyszłości edukacji i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami, a także dyrektorami szkół i przedszkoli, rozmawiano podczas 3 konferencji i 16 paneli tematycznych.

Tematem pierwszej z trzech konferencji tematycznych było zarządzanie w oświacie. Skupiono się na najważniejszych problemach na styku zarządzania pomiędzy organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół. Postawiono pytanie, jak mierzyć jakość edukacji i skutecznie na nią wpływać. Dyskutowano o tym, jak nowoczesne lub po prostu przyjazne wyposażenie sal wpływa na proces dydaktyczny. Promowano aktywne włączanie się organów prowadzących i branie odpowiedzialności za całość zarządzania szkołami z poszanowaniem zakresu autonomii jednostki. Zwrócono też uwagę na to, jak zarządzający mogą reagować na współczesne problemy dzieci i młodzieży takie jak przemoc, mobbing czy uzależnienie w świecie wirtualnym.

Kolejnym tematem było finansowanie oświaty. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, jak przy obecnych ograniczeniach prawnych samorząd może prowadzić skuteczną politykę optymalizacji kosztów oświaty poprzez arkusze organizacyjne i uchwały w sprawie wynagradzania. Podjęto kwestię nowych źródeł finansowania zadań oświatowych i pokazano jak skutecznie prowadzić kontrole szkół niesamorządowych, by pieniądze publiczne nie były wydawane w sposób nieodpowiedni.

Ostatni blok tematyczny nosił nazwę „Przedszkole przyszłości”. Omawiano kwestię poprawy jakości i metod kształcenia dzieci w przedszkolu poprzez modernizację treści, metod kształcenia, wyposażenia sal. Zagadnienia te określono jako główne zadania dyrektorów przedszkoli. Podczas dwudniowego spotkania wskazano jak w praktyce zarządzać przedszkolem przyszłości. Omówiono m.in. organizację opieki przedszkolnej przez gminy, wpływ architektury i wyposażenia sal na jakość opieki przedszkolnej, innowacyjne programy nauczania przedszkolnego oraz wpływ multimediów na rozwój dziecka.

Konferencję otworzył pan Zdzisław Majewski, prezes Municipium S.A. Po powitaniu przybyłych gości i uczestników spotkania, głos zabrał Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk oraz Wojewoda Lubelski, pan Lech Sprawka. Prezydent Krzysztof Żuk odebrał statuetkę dla Samorządowca Roku 2020. Pierwszą sesję plenarną – „Jak poprawić finansowanie oświaty” poprowadziła Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, natomiast wśród prelegentów znalazł się dr Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. Z kolei pani Iwona Nowakowska, Zastępca Dyrektora WOiW, podjęła temat pozyskiwania środków unijnych na zadania oświatowe. Pan Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora WOiW, omówił kwestie optymalizacji i zmian w arkuszach organizacji wobec nowych wyzwań, przed którymi staje oświata. Pani Aneta Sieradzka-Majkut, Zastępca Dyrektora Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty, wzięła udział w panelu „Centrum usług wspólnych i nowoczesne narzędzia jako sposób na oszczędności w zarządzeniu oświatą”. W panelu „Problemy z finansowaniem oświaty w okresie pandemii i po jej wygaśnięciu” udział wziął pan Tadeusz Szydłowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. Natomiast pan Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji UML oraz pan Marek Krukowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, zabrali głoś w dyskusji na temat nowoczesnych narzędzi prowadzenia lekcji.  Z kolei pan Marek Błaszczak, dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie, wziął udział w panelu „Wpływ architektury i wyposażenia sal na jakość opieki przedszkolnej”.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczył „Lubelski Wieczór Artystyczny”, podczas którego ogłoszone zostały wyniki rankingu „Miejsca edukacyjnych szans”, w którym miasto Lublin zajęło 5. miejsce. Na scenie wystąpili Ilona Rybak oraz Sebastian Piech.

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin