W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wyniki I tury rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Wyniki I tury rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
20.04.201608:29

W placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne, wywieszone zostały listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. II tura rekrutacji rozpocznie się 9 maja.

Łącznie Miasto Lublin przygotowało 10 346 miejsc dla dzieci wieku przedszkolnym, w tym:

 • w przedszkolach - 9 096
 • w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 1250

Liczba dzieci kontynuujących w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

 • w szkołach podstawowych – 7 224

Liczba miejsc do naboru – 3 122, w tym:

 • w przedszkolach – 2 098
 • w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1 021

Liczba kandydatów2 870, w tym:

 • w przedszkolach – 2 203:
  • 6-latków – 52
  • 5-latków – 91
  • 4-latków – 389
  • 3-latków – 1671
 • w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 667:
  • 6-latków – 554
  • 5-latków – 110
  • 4-latków - 3

Do 64 przedszkoli, 1 Zespołu Przedszkolnego i 4 punktów przedszkolnych oraz 51 oddziałów przedszkolnych w 27 szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin a także do dwóch przedszkoli publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż JST i jednego przedszkola niepublicznego, wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert zostało:

 • przyjętych -  2319 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym:
  • 6-latków – 582
  • 5-latków – 188
  • 4-latków – 308
  • 3-latków – 1241

w tym:

 • w przedszkolach: 1681
  • 6-latków - 51
  • 5-latków - 85
  • 4-latków - 306
  • 3-latków - 1241
 • oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:  636
  • 6-latków - 531
  • 5-latków – 103
  • 4-latków – 2
 • nieprzyjętych – 448 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym:
  • 6-latków - 2
  • 5-latków - 2
  • 4-latków - 37
  • 3-latków – 387
 • zrezygnowało z przyjęcia – 154 dzieci, w tym:
  • 6-latków – 33
  • 5-latków – 15
  • 4-latków – 35
  • 3-latków – 71

Do rekrutacji uzupełniającej pozostało 800 wolnych miejsc, w tym:

 • w przedszkolach: 385
 • w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: 415

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania ich dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Jeżeli:

* dziecko zakwalifikowało się do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru - należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka w tym przedszkolu,

* dziecko zakwalifikowało się do przedszkola/oddziału przedszkolnego drugiego lub kolejnego wyboru - to papierową wersję wniosku należy odebraćz przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru i dostarczyć do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane i tam potwierdzić wolę uczęszczania.

Dzieci 4-letnie, mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, które zostaną nieprzyjęte, mogą wystąpić do organu prowadzącego, tj. Miasta Lublin za pośrednictwem przedszkola pierwszego wyboru z  wnioskiem o zapewnienie miejsca w publicznym przedszkolu na terenie miasta Lublin.

Potwierdzanie woli uczęszczania odbywa się w terminie:
od godz. 8.00 w dniu 20 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00 w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Po zakończeniu I tury rekrutacji, liczba wolnych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi 678, w tym:

 • w przedszkolach – 342
 • w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 336

W dniu 9 maja 2016 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do dnia 20 maja 2016 r.

Banner-EDU-270x85