W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zawody w ofercie edukacyjnej szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2022/2023

Zawody w ofercie edukacyjnej szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2022/2023
10.05.202213:05

Szkoły ogólnodostępne dla młodzieży

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 • Technikum Mechaniczne:
  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik informatyk
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik spawalnictwa
 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1:
  • ślusarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • ogrodnik

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego

 • Technikum Budowlano-Geodezyjne:
  • technik budownictwa
  • technik geodeta
  • technik inżynierii sanitarnej
  • technik informatyk
  • technik programista
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik renowacji elementów architektury
  • technik budowy dróg
 • Technikum Terenów Zieleni:
  • technik architektury krajobrazu
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2:
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Technikum Budowlane:
  • technik budownictwa
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik dekarstwa
  • technik renowacji elementów architektury
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik inżynierii sanitarnej
 • Technikum Drzewne:
  • technik technologii drewna
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1:
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • dekarz
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • elektryk
  • stolarz

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

 • Technikum Chemiczne:
  • technik analityk
  • technik technologii chemicznej
  • technik optyk
 • Technikum Przemysłu Spożywczego:
  • technik technologii żywności
 • Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia:
  • cukiernik
  • piekarz

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów

 • Technikum Ekonomiczne:
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik organizacji  turystyki
  • technik hotelarstwa

Zespół Szkół Elektronicznych

 • Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku:
  • technik elektronik
  • technik teleinformatyk
  • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego

 • Technikum Energetyczno-Informatyczne:
  • technik informatyk
  • technik programista
  • technik elektronik
  • technik elektryk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia:
  • elektryk

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego

 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe:
  • technik ekonomista
  • technik rachunkowości
  • technik informatyk
  • technik programista
  • technik handlowiec
  • technik reklamy

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie:
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik organizacji  turystyki
  • technik hotelarstwa
 • Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia:
  • kucharz

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta

 • Technikum Usługowo-Gospodarcze:
  • technik usług fryzjerskich
  • technik przemysłu mody
  • technik stylista
  • technik fotografii i multimediów
 • Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1:
  • fryzjer
  • fotograf

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego

 • Technikum Samochodowe:
  • technik pojazdów samochodowych
 • Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia:
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki

 • Technikum Transportowo-Komunikacyjne:
  • technik transportu kolejowego
  • technik mechatronik
  • technik robotyk
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik spedytor

II Szkoły specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej:
  • cukiernik
  • piekarz
  • kucharz
  • ogrodnik
  • stolarz
  • fryzjer
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • kelner
  • magazynier-logistyk
  • pracownik obsługi hotelowej
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej

 • Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi:
  • technik informatyk
  • technik masażysta
  • technik procesów introligatorskich
 • Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna I stopnia nr 2:
  • kucharz
  • ogrodnik
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II

 • Technikum Specjalne nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących:
  • technik turystyki na obszarach wiejskich
  • technik fotografii i multimediów

III Branżowe szkoły II stopnia (szkoły ogólnodostępne)

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Branżowa Szkoła Budownictwa II stopnia:
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie – dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej którzy rozpoczęli w niej naukę nie wcześniej niż w roku szkolnym 2012/2013, tryb zaoczny

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga

 • Branżowa Szkoła Spożywcza II stopnia:
  • technik technologii żywności– dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej lub po gimnazjum oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej którzy rozpoczęli w niej naukę nie wcześniej niż w roku szkolnym 2012/2013, tryb stacjonarny

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego

 • Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia:
  • technik pojazdów samochodowych – dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej którzy rozpoczęli w niej naukę nie wcześniej niż w roku szkolnym 2012/2013,, tryb stacjonarny

IV Szkoły policealne

Szkoły ogólnodostępne

Centrum Kształcenia Ustawicznego

 • Szkoła Policealna nr 13:                                                            
  • technik archiwista (IX 2022 i II 2023) – tryb zaoczny
  • technik administracji (IX 2022 i II 2023) – tryb zaoczny
  • technik usług pocztowych i finansowych (IX 2022) – tryb zaoczny

Szkoła specjalna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej

 • Szkoła Policealna Specjalna nr 11
  • technik archiwista   (IX 2022) – tryb stacjonarny
  • florysta  (IX 2022) – tryb stacjonarny

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego