W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Młodzi dla młodych – działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych

Młodzi dla młodych – działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych
22.02.202309:03

Projekt „Młodzi dla młodych – działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” realizowany jest w okresie od 30.09.2022 r. do 29.04.2023 r. w ramach programu Erasmus+; typ akcji: KA 154-YOU-Działania partycypacyjne młodzieży.
Projekt realizuje Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Lublin.
Całkowita wartość projektu: 59 500,00 euro.

Grupę docelową projektu stanowią młodzi ludzie w wieku od 13 do 26 lat . W działaniach ogólnopolskich zaplanowano udział osób doświadczonych w działaniach włączających i aktywizujących młodzież, pracujących z młodzieżą przy projektach wspierających samorządność i partycypację młodzieży, w wieku 16-26 lat. Działania lokalne skierowane są natomiast do jeszcze niezaangażowanych młodych mieszkańców Lublina, w wieku 13-26 lat.

Projekt ma na celu aktywizację i integrację młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży, w tym szczególnie uwzględniając planowane działania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.
Pomysłodawcy projektu, czyli młodzi radni, zaplanowali zdefiniowanie potrzeb lubelskiej młodzieży, wypracowanie wspólnie z zaangażowaną młodzieżą z całej Polski najlepszych sposobów na włączanie młodzieży w działania lokalne. Pomóc ma w tym przedstawienie młodym ludziom programów, projektów, szans i możliwości jakie daje im Unia Europejska i Miasto Lublin dla rozwijania ich zainteresowań, przekazanie gdzie i jak szukać informacji na temat możliwości samorozwoju i włączania się w działania i inicjatywy lokalne. Dzięki poznaniu możliwości rozwoju, młodzi ludzie chętniej i bardziej aktywnie będą angażować się w działania społeczne, charytatywne czy sportowe.

W ramach projektu przewidziano działania na poziomie ogólnopolskim i lokalnym:

  • Kongres młodych aktywistów i aktywistek - Poznajmy się! w Lublinie
  • Spotkanie z lokalną młodzieżą - Porozmawiajmy o młodzieży
  • Lokalne działania na rzecz integracji - Działajmy wspólnie!
  • Konferencja - To możemy razem!

W pierwszym działaniu, czyli trzydniowym Kongresie młodych aktywistów i aktywistek - Poznajmy się! w Lublinie, który odbył się w dniach 20-22 stycznia  2023 r., wzięło udział blisko 200 osób z całej Polski.
Młodzi uczestnicy wzięli udział w panelach, debatach i warsztatach, jednocześnie mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz podzielenia się dobrymi praktykami dotyczącymi aktywizacji młodzieży. W harmonogramie wydarzenia znalazł się m.in.: panel dyskusyjny „Młodzież w Europie – Europejski Rok Młodzieży”, który poruszył temat możliwości, jakie Unia Europejska daje młodym ludziom. Podczas warsztatów uczestnicy definiowali potrzeby młodzieży w czterech obszarach: wolontariat, współrządzenie, zdrowie psychiczne oraz miasto. Pod okiem ekspertów z organizacji pozarządowych, wskazywali cele i sposoby na włączenie młodych osób do działań w tych sektorach.

Kolejne działania to cykl 5 spotkań z lubelską młodzieżą. Skierowane będą do młodzieży mało zaktywizowanej. W ramach wydarzeń zaplanowano warsztaty, panele dyskusyjne, pracę w grupach i zajęcia integracyjne.
W planach jest stworzenie bądź rozbudowanie grup wolontariuszy młodzieżowych. Pozwoli to młodym ludziom znaleźć obszar do działania po formalnym zakończeniu projektu oraz wykorzystać możliwość zaangażowania się we wszelkiego rodzaju działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023.
Ostatnim i podsumowującym działaniem w ramach projektu będzie Konferencja – „To możemy razem!

Uczestnicy projektu zdobędą szeroki zakres umiejętności miękkich, w tym np. pracy w grupie i budowania zespołu. Na warsztatach będą mieli szansę rozwinąć swoją kreatywność. Nie tylko dowiedzą się nowych rzeczy, ale też nauczą się jak wykorzystywać je w praktyce. Zdobyte doświadczenie podczas realizacji działań w ramach projektu, pozwoli młodym ludziom zdecydowanie i aktywnie podejmować działania na terenie miasta Lublin.
We wszystkich działaniach, poza osobami młodymi do których kierowany jest projekt, wezmą dodatkowo udział młodzieżowi radni, przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, Biura Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, lubelskich instytucji kultury, samorządów uczniowskich oraz lokalnych biznesów.

 

INFORMACJE POWIĄZANE

Projekt Edu Lublin

baner