W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie
14.12.202115:03

logotypy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Przedsięwzięcie grantowe „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” realizowane jest w okresie od 1 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Całkowita wartość projektu wynosi: 944 410,00 PLN (dofinansowanie 100%).
Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie został wyznaczony do roli Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).
W ramach grantu objętych zostanie wsparciem 6 ogólnodostępnych placówek oświatowych:
• Przedszkole nr 32 w Lublinie
• Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
• Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
• Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie
• XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
• Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

Działalność Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą ma na celu:
• zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przed-szkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną;
• wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną;
• działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Do najważniejszych zadań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej należały będą:
• Konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów,
• Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu,
• Prowadzenie bądź współprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW,
• Działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry szkół i przedszkoli,
• Organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
• Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych oraz udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
• Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom, np. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.

W Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą został powołany zespół składający się z:

  1.        Lidera zespołu SCWEW
  2.        Eksperta ds. edukacji włączającej
  3.        Eksperta ds. technologii wspomagających
  4.        Eksperta ds. informacji i ewaluacji
  5.        Specjalistów/nauczycieli z kwalifikacjami pedagogiki specjalnej (będą zatrudnieni wg potrzeb)

Dodatkowo w każdej placówce, objętej wsparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą z Zespołem współpracuje koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.
Szczegółowe informacje dotyczące działalności i podejmowanych działań oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie https://scwew.lublin.eu/.

 

Projekt Edu Lublin

baner