W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół dostępną na stronie kandydata https://lublin.eu/edu/projekt/ -> aplikacje dla rodziców ->elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

W bieżącym roku szkolnym kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.
Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych szkołach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.
Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie wzoru skierowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.
Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:

 • w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez gminę Lublin),
 • w szkole technicznej lub branżowej, do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).

Szkoły ponadpodstawowe, których organem prowadzącym jest Miasto Lublin przygotowały dla kandydatów 5494 miejsc w 190 oddziałach rekrutacyjnych, w tym 110 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 61 oddziałów w technikach i 19 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia.

Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół szkół ponadpodstawowych

 • od  17.05.2021r. do 21.06.2021r. godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru  (ewentualna zmiana preferencji 25.06 -14.07.2021r. godz. 15:00)
 • 22.07.2021r.  - publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
 • 2.08.2021r. - publikacja list przyjętych
 • od 2.08.2021r. do 31.08.2021r. - rekrutacja uzupełniająca

Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują łącznie:

 • 416 miejsc w 13 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 15 zawodach,
 • 1952 miejsca w 61 oddziałach 15 techników, kształcących w 39 zawodach, 
 • 96 miejsc w 3 oddziałach 3 branżowych szkół II stopnia, kształcących w 3 zawodach, w tym w trybie stacjonarnym 2 oddziały 2 szkół w 2 zawodach, w trybie zaocznym 1 oddział 1 szkoły w 1 zawodzie,
 • 170 miejsc w 5 oddziałach szkoły policealnej, kształcącej w trybie zaocznym w 3 zawodach.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano łącznie:

 • 108 miejsc w 8 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 11 zawodach,
 • 36 miejsc w 5 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 4 zawodach, 
 • 18 miejsc w 3 oddziałach szkoły policealnej specjalnej, kształcącej w trybie dziennym w 2 zawodach,
 • 52 miejsca w 7 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Ogółem w lubelskich szkołach wszystkich typów oferowane jest kształcenie w 65 zawodach.

W ofercie lubelskich szkół zawodowych pojawiło się  8 nowych zawodów, w tym:

 • w szkolnictwie ogólnodostępnym 3 nowe zawody:
  • technik robotyk,
  • technik stylista,
  • technik spawalnictwa ;
 • w szkolnictwie specjalnym 5 nowych zawodów:
  • kelner
  • magazynier-logistyk ,
  • ؘpracownik obsługi hotelowej,
  • technik procesów introligatorskich,
  • florysta.

 

Projekt Edu Lublin