W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lublin na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U.2018.996 tj. z dnia 2018.05.24);
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Dz.U.2017.60 z dnia 2017.01.11);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586;
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017r) Dz.U.2017.610;
  • Zarządzenia nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c, f, ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020;
  • Uchwały nr 156/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia prowadzonych przez miasto Lublin;
  • Porozumienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na terenie Gminy Lublin na rok szkolny 2019/2020.

Miasto Lublin   w   prowadzonych  przez  siebie  liceach  ogólnokształcących  dla  młodzieży,  technikach i branżowych  szkołach  I  stopnia  przygotowało  na  rok  szkolny  2019/2020 około 10 500 miejsc  w  klasach pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rekrutacja do klas I szkół ponadgimnazjalnych i klas I szkół ponadpodstawowych prowadzona jest rozłącznie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta kandydat do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpostawowej rekrutujący się na rok szkolny 2019/2020  na wniosku o przyjęcie może wybrać nie więcej niż 6 szkół. W każdej z tych szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (m.in. oferta, statystyki, panel kandydata) dostępne są na stronie rekrutacja.pg.lublin.eu

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z:

Wybierając szkołę techniczną lub branżową kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu, które wykonywane są bezpłatnie, na podstawie skierowania przez Wojewódzki Ośrodkek Medycyny Pracy.

Skierowanie na badania kandydaci otrzymają:

  • w szkole macierzystej (jeżeli kandydat uczy się w szkole prowadzonej przez Gminę Lublin),
  • w szkole technicznej lub branżowej do której kandyduje (jeżeli kandydat rekrutuje się samodzielnie ze szkoły z innej Gminy lub ze szkoły prowadzonej przez inne podmioty niż Gmina Lublin).

Po dokonaniu wyborów preferencji wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek rekrutacyjny należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru w terminie przewidzianym harmonogramem.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności określił Kurator Oświaty w Lublinie.

Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020:
08.04.2019 - 15.05.2019 - rejestracja kandydatów/wybór preferencji/dostarczenie wniosków rekrutacyjnych do szkoły pierwszego wyboru,
14.06.2019 – 17.06.2019 – możliwość dokonania zmiany wyboru preferencji
/w tym terminie aby dokonać zmiany należy zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru i pisemnie zrezygnować ze złożonego wcześniej wniosku, ponownie wypełnić wniosek i dostarczyć go do nowo wybranej szkoły pierwszego wyboru/,
21.06.2019 - 25.06.2019 do godz. 15:00 - dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (dokumenty dostarczają tylko kandydaci rekrutujący się samodzielnie z gimnazjów/klas gimnazjalnych, klas VIII szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Lublin),
04.07.2019, godz. 10:00 - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
04.07.2019 od godz. 10:00 - 08.07.2019 do godz. 14:00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki (dostarczenie kompletu dokumentów do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany)
Uwaga: brak potwierdzenia woli podjęcia nauki skutkuje rezygnacją kandydata z przyjęcia w pierwszej turze rekrutacji.
12.07.2019, godz. 12:00 - publikacja list przyjętych.

 

Do pobrania

Prezentacja MEN.pdf [ilość pobrań: 255]
Prezentacja dotycząca rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_01_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380 Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 358 Warning: chmod(): No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 359 Warning: fopen(gfx/_logs/error_01_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.xml): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/edito/lib/EditoError.php on line 380