W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
NaprawmyTo!

NaprawmyTo! jest serwisem, który umożliwia swoim użytkownikom zgłaszanie problemów zaobserwowanych w ich najbliższym otoczeniu w przestrzeni publicznej. Podstawową funkcją serwisu jest zaznaczanie lokalizacji problemu na mapie, dodawanie jego opisu oraz możliwość poinformowania o zgłoszeniu odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za rozwiązywanie określonych kategorii spraw. Same sprawy zostały podzielone na takie kategorie jak infrastruktura, bezpieczeństwo, przyroda, budynki i inne. Niestety, nie wszystkie zgłaszane kwestie leżą w kompetencjach Urzędu Miasta, stąd zdarza się, że nie każdy alert zostanie naprawiony. W takich przypadkach alert zostaje opatrzony komentarzem ze wskazaniem, gdzie należy zgłosić daną kwestię.

Narzędzie to pozwala szybko i sprawnie identyfikować problemy pojawiające się w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Żaden urząd nie byłby w stanie samodzielnie realizować tego typu działań ze względu na koszty – wymagałoby to delegowania dziesiątek pracowników, którzy objeżdżaliby miasto, wyszukując obszarów do naprawy. Dlatego praca wykonywana przez mieszkańców przy pomocy NaprawmyTo! jest z punktu widzenia urzędu bezcenna.

Ponadto, należy zaznaczyć, że serwis ten służy do zgłaszania spraw mniejszej wagi, niezagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu, niewymagających natychmiastowej reakcji. W sprawach nagłych należy się kontaktować bezpośrednio z odpowiednimi służbami. Natomiast do spraw związanych z inwestycjami, pomysłami, czy wnioskami w dalszym ciągu służy Skrzynka Dialogu, dostępna w ramach miejskiego serwisu www.

Pomyśleliśmy też o mieszkańcach, którzy nie mają dostępu do komputera – pracownicy Biur Obsługi Mieszkańców zostali przeszkoleni pod kątem obsługi serwisu tak, by mogli przyjmować zgłoszenia i umieszczać je na stronie.

Atutem serwisu Naprawmy To! jest jego otwartość, interaktywność oraz fakt, że zarówno użytkownicy, jak i administratorzy oraz współpracujące instytucje mogą się uczyć od siebie nawzajem obsługi alertów, jak i całego portalu. Dzięki temu do serwisu coraz rzadziej trafiają alerty niepasujące do żadnej z przypisanych kategorii, zgłoszenia niedokładne, czy niemerytoryczne. Ponadto, do codziennej pracy administratorów należy również moderacja zgłaszanych alertów oraz dbanie o ogólnie pojętą kulturę wypowiedzi oraz netykietę.

Serwis dostępny jest pod adresem www.lublin.naprawmyto.pl.