W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Miasto wspiera potrzebujących

25.09.201812:57

Kolejne narzędzia wsparcia społecznego dla osób potrzebujących, a także rozwój podjętych już inicjatyw. Realizujemy działania w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, oferujemy usługi opiekuńcze, pomagamy dzięki asystentom osoby niepełnosprawnej oraz realizujmy dofinansowania do nauki na poziomie wyższym. Miasto Lublin zostało po raz kolejny wyróżnione „Lodołamaczem” za wrażliwość społeczną i działalność na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych.


Gala Aktywni z Lublina

W dniu 26 września 2018 roku o godzinie 12.00 w Centrum Kultury w Lublinie, przy ulicy Peowiaków 12 odbędzie się Gala „Aktywni z Lublina” .

Na corocznym spotkaniu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych uhonorowane zostaną zasłużone osoby niepełnosprawne oraz osoby i instytucje działające w Lublinie na rzecz pełnego włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie i przyznawane wyróżnienia są tym bardziej znaczące, że nominowane osoby i instytucje wskazuje Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w oparciu o wnioski składane przez środowisko osób z niepełnosprawnościami.

W uroczystości udział wezmą osoby wyróżnione i uhonorowane medalami w latach ubiegłych, przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnością, w tym organizacji pozarządowych, rodziny osób z niepełnosprawnością, opiekunowie, pracodawcy.
Uroczystość uświetni występ duetu Błędowski&Bogutyn z utworami zespołu The Beatles.


Wyróżnienie „Super Lodołamacz”

Miasto Lublin zostało wyróżnione w konkursie „Lodołamacze” w kategorii Super Lodołamacz za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Wyróżnienie to otrzymaliśmy na etapie regionalnym tegorocznej edycji konkursu (obejmującym cztery województwa: lubelskie, podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie) .  

Wyróżnienie pokazuje, że działalność Miasta Lublin na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Tegoroczne wyróżnienie jest już VII wyróżnieniem dla Miasta w dotychczasowych edycjach konkursu Lodołamacze. W latach poprzednich zdobywaliśmy: drugie, pierwsze i trzecie miejsce oraz wyróżnienie w kategorii Instytucja.       


Aktywny Samorząd – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

Do 10 października 2018 r. osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności zdobywające wykształcenie na poziomie wyższym mogą składać niezbędne dokumenty, aby ubiegać się o dofinansowanie kosztów czesnego i innych kosztów wykształcenia, na semestr zimowy w roku akademickim 2018/2019. Miasto Lublin jest realizatorem powyższego wsparcia od początku Programu PFRON "Aktywny Samorząd”. Wnioski (wzory dostępne na stronach internetowych) i niezbędne dokumenty można składać do 10 października w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR przy ul. Diamentowej 2, pok. 112. Wszystkie szczegóły  na stronie:  https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/inst/aktywny_samorzad

  Dofinansowanie kosztów nauki dotyczy opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku :

- dotyczy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, I lub II grupą inwalidzką, całkowitą niezdolnością do pracy lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji

- dotyczy nauki w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub otwarcia przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi, realizowanej w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym i za pośrednictwem internetu).

Opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy edukacji na poziomie wyższym oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia; w 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000 zł,
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł,
  3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3 000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Projekt „Bank Usług Środowiskowych”

Od 1 września rozpoczęła się rekrutacja zainteresowanych osób potrzebujących wsparcia w zakresie usług opiekuńczych i asystenckich realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach innowacyjnego projektu „Bank usług środowiskowych”, który zapewni zwiększenie dostępu do usług opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

Projekt realizowany będzie poprzez takie wsparcie jak:

  • usługi opiekuńcze
  • usługi opiekuńcze uzupełniające
  • usługa asystenta osoby niepełnosprawnej

Rekrutacja osób potrzebujących do wymienionych form wsparcia jest prowadzona w okresie od 1 września do 31 października 2018 r. oraz kolejno od 1 września do 31 października 2019 r.

Projekt „Bank usług środowiskowych” - Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu ogółem: 5 811 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 5 520 703,65 PLN.

Termin realizacji: 1.09.2018 r. - 31.10.2020 r.

Informacje o projekcie są dostępne od września b.r. w MOPR w Lublinie, ul. Koryznowej 2 d i są zamieszczone na stronie www.mopr.lublin.eu.