W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowe uprawnienie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Nowe uprawnienie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami
15.01.202115:23

Miasto Lublin pracuje nad rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Opracowywane rozwiązanie ma umożliwić skorzystanie z bezpłatnych przejazdów rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnościami powyżej 26. roku życia. Będzie to uprawnienie kierowane szczególnie do opiekunów osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uczęszczających do dziennych placówek terapeutycznych. Planowane zmiany są odpowiedzią na prośbę rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

– Umożliwienie kolejnej grupie rodziców i opiekunów nieodpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, w czasie towarzyszenia ich dorosłym, ale niesamodzielnym z powodu niepełnosprawności dzieciom, wpisuje się w realizowane przez nas działania służące zwiększaniu dostępności do specjalistycznych usług, w tym terapeutycznych, dla osób z niepełnoprawnościami. Systematyczny udział w zajęciach terapeutycznych ma znaczący wpływ na aktywności tych osób we wszystkich obszarach życia. Jednak wydatki związane z niezbędną opieką są dużym obciążeniem budżetów, stąd proponowane rozwiązanie będzie także istotnym elementem w zakresie wsparcia materialnego rodzin osób z niepełnosprawnościami –mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Obecnie z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską korzystają opiekunowie osób z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności wyłącznie w czasie przejazdu z osobą niepełnosprawną, a także opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, do ukończenia 26. roku życia. Uprawnienie obowiązuje na trasie z miejsca zamieszkania niepełnosprawnego do placówki oświatowej, ośrodka terapii, ośrodka rehabilitacji, ośrodka wsparcia oraz warsztatu terapii zajęciowej, w drodze do i z powrotem.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi obecnie w mieście regulacjami, uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dotyczą:

  • dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 16 roku życia;
  • dzieci i młodzieży będącej osobami niepełnosprawnymi od 16 do ukończenia 26. roku życia o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (I, II, III grupa inwalidzka) przy przejazdach z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, ośrodka rehabilitacji, ośrodka wsparcia oraz warsztatu terapii zajęciowej i z powrotem;
  • osób towarzyszących niepełnosprawnym wymienionym w pkt. 1 i 2 (z wykluczeniem osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy, III grupa inwalidzka), którym prawo to przysługuje również bez towarzystwa osób wymienionych w punkcie 1 i 2 (tj. po odwiezieniu podopiecznego lub w drodze po niego) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej – placówka oświatowa, ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej;
  • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe;
  • osób słabowidzących z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka);
  • osób, które ukończyły 65 rok życia.