W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
24.02.202310:14

Rozpoczął się nabór wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.


Do 16 marca br. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać oferty na świadczenie usług asystenckich osób  z niepełnosprawnościami.


Miasto Lublin pozyskało środki z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 pochodzące z Funduszu Solidarnościowego.


Wysokość środków przeznaczonych na konkurs  to 2.507.691 zł. Pozwolą one na świadczenie 56800 godzin wsparcia dla mieszkańców Lublina. Pomoc w codziennym funkcjonowaniu mogą otrzymać dzieci z niepełnosprawnościami do 16 roku życia, a także osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. W pierwszej kolejności usługi będą świadczone osobom, które wymagają wysokiego poziomu wsparcia, w tym osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Co najmniej 70% beneficjentów Programu będą stanowiły osoby wymagające szerokiego zakresu pomocy.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
       
Informacje o konkursie: BIP