W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Program działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2025 uchwalony.

Program działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2025 uchwalony.
28.01.202113:59

Na XXIV Sesji Rady Miasta Lublin, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2021 roku został Uchwalony „Program działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2025”. Program zawiera dane statystyczne i liczbowe w przeważającej ilości przedstawiające stan na koniec 2019 roku oraz analizę porównawczą z lat objętych realizacją działań w ramach poprzedniego Programu.

W Programie zaplanowano zadania do realizacji na lata 2021 - 2025.

Program obejmuje siedem obszarów działań, przyczyniających się do realizacji celu głównego, jakim jest - „Zapewnienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu do podejmowania aktywności i godnego funkcjonowania w różnych sferach życia oraz dostępu do systemu usług wspierających”. Cel będzie realizowany poprzez konkretne zadania i działania. Program wskazuje także realizatorów poszczególnych działań oraz źródła finansowania. Jakie działania są objęte planem? Nawiązując zarówno do Konwencji, jak też wdrażanych szeroko zmian, również w polskim prawie, postanowiliśmy, że tematem przewodnim nowego Programu będzie DOSTĘPNOŚĆ.

Program obejmuje 7. obszarów, w których wyznaczono konkretne działania do realizacji, wynikające z określonych  zadań.


Wyznaczone obszary to:

  1. Dostępność architektoniczna, cyfrowa i techniczna przestrzeni publicznej miasta oraz dostęp do informacji;
  2. Uczestnictwo w sferze kulturalnej, sportowej oraz turystycznej;
  3. Aktywność zawodowa;
  4. Edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
  5. Usługi społeczne oraz system wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego;
  6. Mieszkalnictwo;
  7. Promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami.

Program został opracowany w 2020 roku przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zespołem Zadaniowym powołanym Zarządzeniem nr 113/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2020 roku, w oparciu o materiały i analizy własne oraz dokumenty, opracowania i sprawozdania Wydziałów Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w Lublinie. W dniach 13 - 27 listopada 2020 roku odbyły się konsultacje społeczne opracowanego Programu. Organem koordynującym jest Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Pobierz treść Uchwały...