W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”
18.03.202214:00

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że zakończyła się realizacja drugiego zadania projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób  niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w  pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

W ramach Zadania 2 - Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, opracowano następujące instrumenty:

  • Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • Standard usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych (Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością),
  • Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych,
  • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),
  • Fundusze powiernicze,
  • Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe,
  • Budżet osobisty,
  • Mobilny doradca włączenia społecznego.

Opracowania instrumentów opublikowano na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Ww. dokumenty zostały dostosowane do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących zgodnie z normą WCAG 2.1., są dostępne w formie tekstu łatwego do czytania (ETR) oraz w polskim języku migowym.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz projektu.