W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Staże i wizyty naukowe w instytucjach europejskich

Staże i wizyty naukowe w instytucjach europejskich
17.01.200913:53

Bez doświadczenia nic nie osiągniesz - zachęcamy zatem do skorzystania!!!

Parlament Europejski oferuje płatne staże osobom niepełnosprawnym.
W programie mogą uczestniczyć zarówno absolwenci studiów wyższych, jaki i osoby nie posiadające wyższego wykształcenia. Program obejmuje pięciomiesięczne płatne staże dla osób niepełnosprawnych i jest realizowany równolegle do innych programów staży i wizyt studyjnych w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego.
Głównym celem programu jest zdobycie doświadczenia zawodowego.

Osoby ubiegające się o staż oprócz innych dokumentów muszą przedstawić zaświadczenie o niepełnosprawności.
Kandydaci przyjęci na staż otrzymają miesięczne wynagrodzenie.
Dodatkowe koszty stażu związane bezpośrednio z niepełnosprawnością mogą być pokryte do wysokości maksymalnie 50% kwoty miesięcznego stypendium.
Terminy nadsyłania zgłoszeń:
- od 15 sierpnia do 15 października na staż od 1 marca
- od 15 marca 15 maja na staż od 1 października
Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej:
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=PL

Staże urzędnicze w Komisji Unii Europejskiej
odbywają się w Dyrekcjach Generalnych Komisji Europejskiej.
Staże mogą trwać:
5 miesięcy - okres normalny,
3 miesiące - okres skrócony,
6 lub 8 miesięcy - okres normalny z możliwością przedłużenia o dodatkowy 1 miesiąc lub dodatkowe 3 miesiące.
Kandydaci muszą mieć wykształcenie wyższe i uzyskać dyplom lub równoważny dokument przed upływem terminu składania wniosków.
Stażyści będą otrzymywać miesięczne stypendium.
Po przedstawieniu odpowiedniego uzasadnienia i orzeczenia stażyści niepełnosprawni mogą otrzymać dodatek do stypendium.
Dalsze informacje można znaleźć na stronach internetowych Unii Europejskiej:
www.ec.europa.eu/index_pl.html
www.ec.europa.eu/stages/index_en.html

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
dwa razy w roku oferuje możliwość odbycia stażu, przede wszystkim dla absolwentów studiów prawniczych.
Staże odbywają się w Strasburgu lub w Brukseli, w zależności od potrzeb Biura.
Staże każdego roku rozpoczynają się:
1 stycznia
1 września

Od stażystów wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i w tym języku należy składać wnioski.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie:
www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/recruitment.faces

Trybunał Sprawiedliwości
oferuje każdego roku odpłatne, pięciomiesięczne staże.

Istnieje możliwość odbycia staży w dwóch okresach:
- od 1 marca do 31 lipca (formularz należy wysłać do 1 października)
- od 1 października do 28 lutego (formularz należy wysłać do 1 maja)
Staż dla posiadających dyplom uniwersytecki ukończenia studiów z zakresu prawa lub nauk politycznych (specjalizacja prawo) albo, w przypadku staży w Wydziale tłumaczeń konferencyjnych, dyplom tłumacza konferencyjnego.
Ze względów administracyjnych wymagana jest dobra znajomość języka francuskiego.
Szczegóły na stronach:
http://curia.europa.eu/pl/instit/presentationfr/index_emplois_stag.html
Formularz - http://curia.europa.eu/fr/infosprat/formulaire_stage.html