W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Usługa asystenta - wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Usługa asystenta - wsparcie osób z niepełnosprawnościami
20.05.202111:37

Trwa nabór ofert do konkursu, który wyłoni realizatorów usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami na okres od czerwca do grudnia. Miasto Lublin pozyskało środki z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, na świadczenie wsparcia dla mieszkańców Lublina. Dzięki temu, usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością w Lublinie będą finansowane nie tylko z budżetu Miasta Lublin, ale także z Funduszu Solidarnościowego. 

‒ Lublin był jednym z pierwszych miast, które wprowadziło do swojej oferty pomocowej usługi asystenta osób z niepełnosprawnościami. Pierwsza, pilotażowa edycja miejskiego projektu miała miejsce już w latach 2013-2014 i pokazała, że zadanie to odpowiada oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami. Głównym założeniem naszego projektu jest to, że asystent towarzyszy, wspiera, ale nie wyręcza podopiecznego. Korzystanie z jego usług to krok do samodzielności i lepszej jakości życia dla naszych mieszkańców potrzebujących wsparcia – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Do 8 czerwca przyjmowane są oferty organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferent wyłoniony w otwartym konkursie będzie miał za zadanie swoimi działaniami objąć co najmniej 67 osób z niepełnosprawnościami, a usługi świadczyć do 15 grudnia br.

Wysokość środków pochodzących z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 to ponad 1 mln zł. Pozwolą na świadczenie blisko 23 tysięcy godzin wsparcia dla mieszkańców Lublina. Pomoc w codziennym funkcjonowaniu mogą otrzymać dzieci z niepełnosprawnościami do 16 roku życia, a także osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. W pierwszej kolejności usługi będą świadczone osobom, które wymagają wysokiego poziomu wsparcia, w tym osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Co najmniej 70% beneficjentów Programu będą stanowiły osoby wymagające szerokiego zakresu pomocy.

Zakres usług świadczonych przez asystenta osobistego obejmuje między innymi: dojazdy w wybrane przez osobę z niepełnosprawnością miejsca, zakupy przy aktywnym uczestnictwie beneficjentów Programu, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, kontaktowanie się z różnymi organizacjami, korzystanie z dóbr kultury oraz wykonywanie innych codziennych czynności.

W ubiegłym roku, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, usługami asystenckimi objęto 246 osób z niepełnosprawnościami. Wykonano 36 631 godzin usług asystenckich na kwotę ponad 1,1 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie lublin.eu.


 

Pliki do pobrania