W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wyróżnieni podczas Gali „Aktywni z Lublina” 2022

Wyróżnieni podczas Gali „Aktywni z Lublina” 2022
19.09.202212:28

Dzisiaj (19 września) w Centrum Kultury w Lublinie odbyła się kolejna edycja Gali „Aktywni z Lublina”. Wydarzenie od lat promuje pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami oraz podejmowane przez nie aktywności w różnych sferach życia.

– Spotkanie było doskonałą okazją do uhonorowania osób z niepełnosprawnościami oraz instytucji działających w Lublinie na rzecz pełnego włączenia społecznego. Wydarzenie i przyznawane wyróżnienia są tym bardziej znaczące, że nominowane osoby i instytucje wskazały zarówno Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, jak i organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Gratuluję wszystkim wyróżnionym oraz dziękuję za współpracę i ogromne zaangażowanie przy realizacji tak wielu działań i inicjatyw. Dzięki temu wspólnie poprawiamy jakość życia naszych mieszkańców i mieszkanek z niepełnosprawnościami. Tworzenie warunków godnego życia oraz warunków do pełnej aktywności w różnych obszarach życia społecznego to nasze priorytety – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Lista osób wyróżnionych podczas Gali „Aktywni z Lublina” 2022

Za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin zostali uhonorowani:

 1. Pan Jan Arczewski: pracuje jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie, którego także jest mieszkańcem. Jest inicjatorem i prowadzącym pierwszy w Polsce Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych od 2016 roku. Jego działalność na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami została wielokrotnie uhonorowana. Został finalistą konkursu „Człowiek bez barier 2004” i pierwszym laureatem Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” w 2016 r. W 2017 r. znalazł się w Liście Mocy, publikacji wydanej przez Integrację, z sylwetkami 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością i w tym samym roku otrzymał Nagrodę TOTUS Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 2. Pan Marek Stępniak: założyciel i Wiceprezes Fundacji Fuga Mundi. Z ogromnym zaangażowaniem i pasją od wielu lat aktywizuje i integruje środowisko osób z niepełnosprawnościami. Fundacja była pierwszą z dwóch organizacji pozarządowych, która podjęła się realizacji usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Lublinie na zasadach określonych przez samorząd Miasta Lublin.
 3. Pani Anna Szema: pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W najtrudniejszym okresie pandemii była odpowiedzialna za koordynację działań Miasta Lublin na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością, nie mających w swym otoczeniu bliskich, którzy mogliby je wesprzeć w zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb. Pani Anna wykazała się niezwykłą empatią i zaangażowaniem w realizację tego przedsięwzięcia.
 4. Pani Sylwia Góźdź: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” w Lublinie. Placówki, którymi kieruje Pani Dyrektor angażowały się w szycie maseczek, wspieranie uczestników i ich rodzin w zapewnieniu wsparcia i kontynuacji procesu rehabilitacji w trudnym czasie pandemii.
 5. Pan Tomasz Sułek: pracownik Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. W okresie pandemii był koordynatorem ds. transportu. Jego ogromne zaangażowanie zapewniło osobom starszym, z niepełnosprawnością i niesamodzielnym, mającym problemy z poruszaniem się i dotarciem do punktu szczepień przeciw COVID-19 możliwość sprawnego i bezpiecznego skorzystania ze zorganizowanego i bezpłatnego transportu zapewnianego przez Miasto.

Medal Prezydenta Miasta Lublin otrzymali:

 1. Pan Mirosław Stępniak: od 2014 roku działa w Lubelskim Stowarzyszeniu dla Osób Głuchych Migiem przez Świat, jest propagatorem wiedzy o Kulturze Głuchych oraz ich życiu, uczestniczy w wielu działaniach promocyjnych Miasta Lublin nagrywając tzw. vlogi dla osób niesłyszących. Dzięki umiejętności motywowania ludzi do działania sprawił, że środowisko osób o specyficznych potrzebach w komunikacji zaczęło podejmować różne rodzaje i formy aktywności społecznej.
 2. Pani Dorota Krać: Prezes Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych. Uczy także języka angielskiego w ramach projektu „Horyzonty Rehabilitacji Osób Niewidomych i Tracących Wzrok”. W okresie izolacji związanej z pandemią wprowadziła i nadzorowała pracę zdalną, a potem hybrydową w Związku. Pani Dorota jest przykładem osoby niezwykle aktywnej, potrafiącej osiągnąć, mimo niepełnosprawności, sukces w wielu dziedzinach życia.
 3. Pani Zofia Brzozowska: Wiceprezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki. Od wielu lat jest osobą niezwykle zaangażowaną w działania rzecz integracji środowisk i organizacji osób z niepełnosprawnościami oraz promocji ich działalności.
 4. Pan Janusz Włodarczyk: tłumacz, lektor/wykładowca języka migowego. Pracuje w Polskim Związku Głuchych Oddziale Lubelskim jako instruktor rehabilitacji społecznej osób niesłyszących. Pomaga osobom głuchym w ich codziennym życiu, niesie pomoc w różnych sytuacjach życiowych.
 5. Pani Dorota Łukasiewicz: Członek Zarządu Fundacji Fuga Mundi. Z ogromnym zaangażowaniem i pasją realizuje misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do samodzielnego, niezależnego, aktywnego i równoprawnego funkcjonowania w każdej sferze życia społecznego. Jest osobą niezwykle ciepłą, rozumiejąca potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami.
 6. Pani Monika Sieniuta-Kozakiewicz: współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną CAMINO. Od 2016 roku corocznie organizuje Festiwal - Mikołajki Hip-Hopowe, w którym uczestniczą dzieci i młodzież bez względu na poziom sprawności intelektualnej. Warto również wspomnieć o pasji, z jaką Pani Monika fotografuje osoby z niepełnosprawnością. Jej prace ukazują piękno, wrażliwość, radość, głębokie relacje oraz godność tych osób.
 7. Pani Agnieszka Burda: wykładowczyni lotniczych uczelni wojskowych z zakresu specjalistycznego języka angielskiego. Wolontariuszka w Fundacji Teatroterapia Lubelska, od wielu lat uczy języka angielskiego osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników warsztatu terapii zajęciowej. Przetłumaczyła także obszerny album dotyczący sztuki artbrut.
 8. Pan Łukasz Siatkowski: grafik i muzyk, absolwent kulturoznawstwa oraz teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Opracował specjalną technikę, którą nazywa karambolizacją przestrzeni. Wystawia z sukcesami swoje prace od 2006 roku. Jest również producentem muzyki noize.
 9. Pan Szymon Węgrzycki: osoba prowadząca z sukcesem działalność gospodarczą. Firma funkcjonuje pod nazwą „Węgrzycki | Biuro Rachunkowe”. Obsługuje około 60 firm i organizacji, a ich liczba stale wzrasta. Ponadto Pan Szymon interesuje się filmem, muzyką, uczy się gry na pianinie a jego największą pasją są gry – planszowe i karciane oraz klasyczne, takie jak szachy.
 10. „Savicki 1976 sp. z o. o.”: firma jubilerska, która w zakładzie w Lublinie zatrudnia osoby głuche i słabosłyszące. Obecnie stanowią oni 25% osób zatrudnionych. Pracodawca widzi wiele pozytywów w zatrudnianiu osób głuchych, a wzajemna komunikacja nie stanowi problemu. Samoistnie wśród załogi powstały intuicyjne formy komunikacji łączące język osób słyszących i niesłyszących. Firma „Savicki” jest nielicznym przykładem pracodawcy przełamującego bariery w dostępie do zatrudnienia na wolnym rynku osób głuchych.

Ponadto za niezwykłe zaangażowanie pozwalające budować w naszym mieście sprawnie funkcjonującą sieć pomocy zapewniającą stabilność opieki osobom potrzebującym wsparcia w czasie pandemii, wyróżniono dyplomem organizacje pozarządowe oraz placówki i instytucje:

 1. Stowarzyszenie Synergia: realizator usług o charakterze opiekuńczym zlecanych przez Miasto, Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, innych programów i projektów na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami. Usługi są świadczone na bardzo wysokim poziomie, a na szczególne wyróżnienie zasługuje praca wykonywana z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem na rzecz podopiecznych w okresie pandemii.
 2. Caritas Archidiecezji Lubelskiej: organizacja, która podczas pandemii prowadziła z ogromnym zaangażowaniem wiele działań, począwszy od zbierania środków finansowych na zakup respiratora poprzez organizację akcji wolontariuszy pomagających seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, wspieraniem osób bezdomnych.
 3. Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża: w czasie pandemii wspierał najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców miasta, w tym osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Pracownicy z ogromnym zaangażowaniem realizowali także zadania zlecane przez Miasto w zakresie świadczenia usług o charakterze opiekuńczym.
 4. Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski: w czasie pandemii wspierał osoby głuche, które ze względu na swoją niepełnosprawność miały utrudnione funkcjonowanie w zakresie dotykającej ich bardzo głęboko izolacji, jak też braku możliwości swobodnej komunikacji przede wszystkim ze służbą zdrowia oraz szkołami.
 5. Warsztaty Terapii Zajęciowej:
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Teatroterapia Lubelska,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego,
  • Dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Źródło" Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia",
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji Aktywator,
 6. Środowiskowe Domy Samopomocy:
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina”,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent”,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia”,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Serce”,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Mefazja",
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna”,
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „Roztocze”,
 7. Dzienne Ośrodki Wsparcia:
  • Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną,
  • Ośrodek Wsparcia dla Dzieci z Niepełnosprawnością „Benjamin”,
 8. Placówki edukacyjne:
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im Jana Pawła II,
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26,
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
 10. Zespół Ośrodków Wsparcia