W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

Zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5, mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawą wydania orzeczenia jest:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 w/w ustawy o rehabilitacji,
  • posiadana dokumentacja medyczna i inne dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.


Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod uwagę:

  • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na określenie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 w/w ustawy, oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień,
  • ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - członka zespołu,
  • zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością organizmu
  •  

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. Orzeczenie wydaje jednoosobowo lekarz - przewodniczący składu orzekającego. Stopień niepełnosprawności ustala się w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności lub inwalidztwie wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Od powyższego orzeczenia odwołanie nie przysługuje.