W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Procedura odwoławcza

Od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Zespół przysługuje osobie zainteresowanej lub jej przedstawicielowi ustawowemu odwołanie do organu II instancji jeżeli nie zgadza się z jego treścią.

Odwołania rozpatruje:
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie
ul. Bazylianówka 46,
20 - 144 Lublin
tel.: 81 740 66 50, fax: 81-740 70 18
Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu - Joanna Jakóbczyk

Odwołanie do zespołu odwoławczego wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia orzeczenia.
Odwołanie można wnieść w dowolnej formie pisemnej. W treści odwołania powinny być zawarte stwierdzenia, z jakimi zapisami orzeczenia osoba zainteresowana się nie zgadza. Odwołanie powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.