W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Podstawą prawną jest: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 roku, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587 z 2004 r.)

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

  1. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
  2. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wspomagają Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W tym celu, poprzez indywidualny program rehabilitacji i terapii uczestnicy zajęć w warsztatach rozwijają:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
  • psychofizyczne sprawności oraz podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe, umożliwiające uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.


Uczestnik lub jego opiekun sam wybiera Warsztat Terapii Zajęciowej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, a podstawowy program terapii trwa 3 lata. Po skończonej terapii osoby niepełnosprawne mogą podjąć pracę w warunkach chronionych lub na przystosowanym stanowisku pracy lub mogą zostać skierowani do ośrodka wsparcia.

Uczestnik WTZ musi mieć aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Orzeczenie wydaje:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
ul. Magnoliowa 2,
20 – 143 Lublin,
telefon/faks: 81 466 34 60, parter,
sekretariat, pokój nr 1


Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty, a koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.