W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Turnus rehabilitacyjny

Podstawą prawną jest: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 roku, z późn. zm.)
Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju. Warunkiem uczestniczenia w turnusie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem oraz złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania.
Wnioski o dofinansowanie (patrz załączniki) uczestnictwa w turnusie należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Dział Osób Niepełnosprawnych, Zemborzycka 88 – 92, 20 – 445 Lublin, pokój 2/1, tel: 466-53-95, w godzinach pn 10.00 – 17.00, wt – pt 8.00 – 15.00.

W dziale znajdują się oferty i informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów, można je też znaleźć na stronie http://ebon.mps.gov.pl Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie dla siebie i opiekuna. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym. Kwota dofinansowania przekazywana jest na rachunek bankowy organizatora turnusu. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej, osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie wyższe niż ogólnie przyznawane. O tym ile osób otrzyma dofinansowanie zależy od wielu czynników a przede wszystkim od środków finansowych przyznanych na ten cel przez PFRON. Kwoty dofinansowania zmieniają się kwartalnie. MOPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku. Podstawą zwolnienia jest wniosek lekarza kierujący na turnus rehabilitacyjny. Pracownik powinien przedstawić skierowanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wynagrodzenie za czas pobytu na turnusie będzie wypłacone na podstawie dokumentu poświadczającego uczestnictwo, wystawionego przez organizatora turnusu.
Rozporządzenia w sprawie turnusów znajdują się pod adresem:  www.niepelnosprawni.gov.pl/prawo/rozporzadzenia/

Wnioski na turnus rehabilitacji znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie