W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje planistyczne zmian w dzielnicy Rudnik

Konsultacje planistyczne zmian w dzielnicy Rudnik
11.07.202213:05

Miasto Lublin zaprasza do wspólnej dyskusji nad projektami zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów w dzielnicy Rudnik. Projekty prezentowane są po raz drugi, w efekcie uwag złożonych przez mieszkańców podczas pierwszego wyłożenia do wglądu publicznego.

– Tym razem zapraszamy do udziału w konsultacjach dla rejonu ul. Bluszczowej, gdzie przede wszystkim wzmacniamy ochronę planistyczną terenów zielonych, a także punktowych zmian obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kosynierów. W opracowaniu planów miejscowych istotną rolę odgrywają mieszkańcy, którzy mogą zgłosić uwagi do proponowanych zapisów – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bluszczowa” zakłada dwa główne sposoby użytkowania terenu. Na terenach prywatnych, poza strefą Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych i ROD „Bluszczowa”, utrzymano funkcję mieszkaniową wielorodzinną o maksymalnej wysokości zabudowy do 14 m.

Tereny miejskie, które wchodzą w skład ROD „Bluszczowa”, w tym położone w strefie ESOCH, pełnić będą funkcję terenów zielonych. Bazując na istniejącej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wydzielono trzy enklawy zieleni powiązane systemem ciągów pieszych. W ramach jednego z nich przebiegać będzie zielony bulwar, oznaczony w projekcie planu jako strefa szczególnej przestrzeni publicznej, który pełnić będzie funkcję parku linearnego, czyli obszaru o bogatym programie użytkowym i wyjątkowych walorach przestrzennych. Całość zaplanowana jest jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla różnych grup wiekowych, wyspę zieleni w obszarze intensywnej urbanizacji.

W efekcie uwag wniesionych podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, dokonano korekty przebiegu drogi oznaczonej symbolem 1KDD.

Z kolei zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po pierwszym wyłożeniu dla ul. Kosynierów dotyczą wskaźników zabudowy. W projekcie wydzielono dwa tereny zabudowy: teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej - jedno i wielorodzinnej (do czterech lokali mieszkalnych) z maksymalną wysokością zabudowy do 12 m oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, gdzie maksymalna wysokość zabudowy wynosi 11 m. Obowiązujący plan miejscowy wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych, a aktualne opracowanie stanowi jedynie jego punktową zmianę, zainicjowaną na wniosek właściciela nieruchomości. Proponowane nowe ustalenia nie naruszają zasadniczej struktury funkcjonalno-przestrzennej, a wprowadzone korekty są zgodne z treścią składanych uwag oraz ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenów sąsiednich, w tym kameralnej zabudowy usługowej i wielorodzinnej.

Oba opracowania obejmują łącznie tereny o powierzchni około 13 ha.

Projekty zmian planów udostępnione są do 4 sierpnia w godzinach od 8.00 do 15.00 w Wydziale Planowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się 14 lipca, a chęć wzięcia w niej udziału należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 12 lipca.

Uwagi do projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia.
 

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych