W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje społeczne nt. Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa bloku energetycznego zasilanego paliwem alternatywnym w Lublinie"

Konsultacje społeczne nt. Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa bloku energetycznego zasilanego paliwem alternatywnym w Lublinie"
01.04.201511:11

Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że w związku z przedłożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko w sprawie z wniosku MEGATEM EC – Lublin Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 7-9, 20-950 Lublin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa bloku energetycznego zasilanego paliwem alternatywnym w Lublinie” ogłasza konsultacje społeczne.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Lublin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie.

Ponadto informuje się, że dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzupełnionym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 01.04.2015 r. do dnia 21.04.2015 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38; w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30, tel. 81 466 26 22. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Lublin przed wydaniem decyzji.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych