W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowe projekty planów miejscowych czekają na uwagi mieszkańców

Nowe projekty planów miejscowych czekają na uwagi mieszkańców
03.02.202309:10

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów Lublina. Propozycje dotyczące dzielnic: Czechów Południowy i Dziesiąta wprowadzają m.in. nowe przeznaczenie terenów i uwzględniają wytyczne polityki przestrzennej miasta, zapisane w Studium. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca.

– Wyłożone do wglądu publicznego projekty uzyskały uzgodnienia wszystkich ustawowo wskazanych podmiotów zewnętrznych. Teraz uwagi do projektów można zgłaszać m.in. korzystając z aplikacji portalu partycypacyjnego za pośrednictwem strony decyduje.lublin.eu. To wygodna forma udziału w procedurze opracowania planów miejscowych, a wszyscy zainteresowani dyskusją mogą zgłosić swoje uwagi poprzez e-usługę – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Pierwszy z prezentowanych projektów dotyczy zagospodarowanego terenu między ulicami Bursaki i Związkową. Występują tu budynki usługowe, handlowe, składowe i poprodukcyjne. Wniosek właścicieli nieruchomości, który zainicjował korektę planu z uwagi na likwidację funkcji produkcyjnej w tym miejscu, dotyczył zmiany przeznaczenia terenu i wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. W południowej i północnej części obszaru objętego opracowaniem wyznaczono funkcję usługową o maksymalnej wysokości zabudowy 18 m i IV kondygnacjach nadziemnych. Zabudowę usługowo/mieszkaniową wielorodzinną o maksymalnej wysokości 19 m dopuszczono w środkowej części planu. W projekcie planu przewidziano dodatkowo szpalery drzew, obszary zieleni towarzyszącej i izolacyjnej od strony tras komunikacyjnych oraz na granicy terenów o odmiennym sposobie zagospodarowania. Ponadto wyznaczono główne powiązania pieszo - rowerowe z sąsiadującymi terenami zielonymi.

Drugi projekt planu dotyczy zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Nowy Świat i Wojenna. To czwarte wyłożenie projektu i obejmuje wyłącznie ustalenia zmienione w efekcie przyjęcia uwag po trzecim wyłożeniu, przede wszystkim w zakresie: korekty linii rozgraniczającej, linii zabudowy oraz strefy zieleni towarzyszącej w ramach terenu usługowego oznaczonego jako 2U, w obszarze którego zaplanowano realizację Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Rysunek projektu planu zmieniono w rejonie skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ulicą Kunickiego. W tekście planu zaktualizowano podstawy prawne, skorygowano wskaźniki parkingowe dla domów kultury, kin, teatrów i filharmonii oraz wskaźniki zagospodarowania terenu i parametry zabudowy dla terenu 2U.

Projekty zmiany planów dostępne są w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędą się: Nowy Świat i Wojenna - 7 lutego; Bursaki i Związkowa - 9 lutego. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca pocztą tradycyjną na adres Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14), elektronicznie za pośrednictwem portalu decyduje.lublin.eu, skrzynki ePUAP lub mailowo: planowanie@lublin.eu.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych