W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Odwołania od ocen projektów z BO już rozpatrzone

Odwołania od ocen projektów z BO już rozpatrzone
05.08.202210:17

Zakończyła się analiza odwołań od oceny formalnej projektów IX edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Odwołania uwzględniono w przypadku 5 projektów, a dla 7 oceny podtrzymano. Środki Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na realizację projektów w 2023 roku to ponad 14 mln zł.

– Z uwagą przeanalizowaliśmy wszystkie odwołania od ocen projektów złożone w tegorocznej procedurze Budżetu Obywatelskiego. Zależy nam, aby jak najwięcej inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców było realizowanych i służyło lokalnym społecznościom. Niezbędne jest jednak wnikliwe sprawdzenie, czy ze względów obiektywnych i formalnych ich wykonanie będzie możliwe – mówi Piotr Choroś, Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin.

Po etapie oceny formalnej wniosków złożonych w naborze do Budżetu Obywatelskiego, autorzy którzy nie zgadzali się z jej wynikami, mogli wystąpić o ponowną analizę. Wpłynęły odwołania do ocen 12 projektów. W przypadku 5 projektów analiza pozwoliła na uwzględnienie odwołania, a dla 7 projektów ocenę podtrzymano. Poniżej uzasadnienia oceny:

  • D-95 „Wokół Sygnału” – brak spełnienia wymogów formalnych; nie załączono wymaganych załączników i zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin nie można poddać takiego projektu pod głosowanie;
  • D-18 „Miejsce relaksu dla psów i ich właścicieli – Pora Azora” – nie ma możliwości tymczasowego udostępnienia terenu przeznaczonego pod realizację innego zwycięskiego projektu z BO;
  • D-13 „Zmiana nawierzchni alei w Ogrodzie Saskim ze żwirowej na asfaltową” – z uwagi na zachowanie tożsamości miejsca, jego formy i funkcji zgodnej z kierunkiem w sztuce ogrodowej charakterystycznej dla przełomu XVIII i XIX w., a także ważną kwestię zatrzymywania wód opadowych, wnioskowana w projekcie wymiana nawierzchni jest bezzasadna oraz mija się z kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych;
  • D-28 „Modernizacja boisk sportowych osiedla Błonie” – wskazany projekt obejmuje między innymi modernizację boiska w części znajdującej się na sąsiedniej nieruchomości stanowiącej własność osoby prywatnej – może zostać poddany pod głosowanie, pod warunkiem jego modyfikacji w sposób wskazany przez Zespół ds. oceny BO;
  • O-25 „Chronimy Górki Czechowskie” – ocena negatywna ze względu na trwające postępowania sądowe oraz prowadzone na tym terenie prace Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
  • D-30 „Zielone Stare Miasto – Cyrulicza z drzewami” – w przypadku nowych nasadzeń stosować należy obowiązujące prawo, a zgodnie z nim odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3 m, co jest niemożliwe do wykonania na wąskiej ulicy Cyruliczej; dodatkowo niegospodarnością byłoby niszczenie dobrej nawierzchni ulicy i chodników;
  • O-23 „Na lodowisko od września do maja” – w obecnej sytuacji dynamicznych zmian cen energii oraz zmian klimatycznych nie można zagwarantować realizacji projektu w przedstawionej formule.

Publikacja odpowiedzi na odwołania zamyka procedurę oceny. Na chwilę obecną, po uwzględnieniu odwołań, pod głosowanie może zostać poddanych 137 projektów: 86 dzielnicowych i 51 ogólnomiejskich. Głosowanie rozpocznie się 23 września i potrwa do 10 października. Każda osoba mieszkająca w Lublinie, niezależnie od wieku, może oddać swój głos na 2 projekty dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. Zagłosować będzie można w formie papierowej lub elektronicznej. Tradycyjnie już głosowanie w formie papierowej możliwe będzie w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych