W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Odwołania od ocen projektów z Budżetu Obywatelskiego rozpatrzone

Odwołania od ocen projektów z Budżetu Obywatelskiego rozpatrzone
14.08.202312:24

W głosowaniu w ramach 10. edycji Budżetu Obywatelskiego w Lublinie wystartuje blisko 140 projektów. W efekcie zakończonej analizy odwołań od oceny formalnej uwzględniono uwagi w przypadku 4 zgłoszonych pomysłów, a dla pozostałych 12 oceny podtrzymano. Ostateczną listę poznamy we wrześniu, autorzy wciąż mogą łączyć zgłoszone pomysły we wspólne projekty. Środki Budżetu Obywatelskiego przeznaczone na realizację projektów w 2024 roku to ponad 14 mln zł.

– Przeanalizowaliśmy wszystkie odwołania od ocen projektów złożone w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. To ważne, aby jak najwięcej pomysłów mieszkańców i mieszkanek znalazło się na liście do głosownia. Jednak muszą to być projekty nie budzące wątpliwości, co do możliwej realizacji w założonych kwotach oraz terminie 12 miesięcy – mówi Piotr Choroś, Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin.

W tegorocznej procedurze naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego złożono 187 projektów. Pozytywną ocenę formalną uzyskały wówczas 134 projekty, 49 negatywną, a 4 projekty zostały wycofane przez autorów. W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę m.in. czy zgłoszone pomysły należą do zadań własnych gminy albo powiatu i są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także czy inwestycje zaplanowane są na terenach należących do miasta. Po etapie oceny formalnej, autorzy projektów, którzy nie zgadzali się z jej wynikami mogli wystąpić o ponowną analizę. Wpłynęły odwołania do ocen 16 projektów, w tym 2 złożone po terminie i 1 przez nieuprawnioną osobę.

Publikacja odpowiedzi na odwołania zamyka etap oceny projektów. Odwołanie uwzględniono w przypadku 4 projektów, pozostałe oceny zostały podtrzymane. Osoby nieusatysfakcjonowane treścią odwołań, w przypadku dopuszczenia projektu do głosowania, mogą wycofać swój projekt. Obecnie, po uwzględnieniu odwołań, pod głosowanie może zostać poddanych 137 projektów. Niektóre z nich po uprzedniej zgodzie autorów zostaną połączone, bądź ich zakresy zmodyfikowane. Ostateczna lista projektów, które będą poddane pod głosowanie, zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta Lublin we wrześniu.

Jednocześnie informujemy o oczywistej pomyłce, która nastąpiła podczas publikacji oceny. Projekt D-62 Koncerty plenerowe w Parku Ludowym zmienił kategorię na ogólnomiejski. Wniosek dotyczy działań miękkich a więc zgodnie z regulaminem nie jest projektem dzielnicowym.

Złożone projekty klasyfikowane są w dwóch kategoriach:

  • dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 400 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu;
     
  • ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców i mieszkanek więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielą się na:
    • nieinwestycyjne – tzw. „miękkie”, które nie przewidują realizacji inwestycji, czyli dotyczą np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość nie może przekroczyć 200 tys. zł;
    • inwestycyjne – tzw. „twarde". Są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 1 mln zł. Może obejmować maksymalnie dwa zadania inwestycyjne, przez co rozumie się przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym zarówno pod względem lokalizacji, jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Dla przykładu remont dwóch sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont dwóch ulic w różnych lokalizacjach, to już dwa odrębne zadania. Zgłoszony pomysł nie może zakładać stworzenia wyłącznie dokumentacji.

Głosowanie w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 22 września i potrwa do 10 października 2023 r. Każda osoba mieszkająca w Lublinie, niezależnie od wieku, może oddać swój głos na 2 projekty dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. Zagłosować będzie można w formie papierowej lub elektronicznej.

W ramach 10. edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy i mieszkanki Lublina ponownie zdecydują w głosowaniu, na co Miasto przeznaczy ponad 14 mln zł. Każda z 27 dzielnic miasta ma zagwarantowane do dyspozycji 400 tys. zł, pod warunkiem uzyskania przez projekt min. 100 głosów.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych