W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ogłoszenie o otwartym konkursie na udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogródków działkowych na lata 2023-2024

Ogłoszenie o otwartym konkursie na udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogródków działkowych na lata 2023-2024
03.01.202315:14

Prezydent Miasta Lublin, na podstawie uchwały nr 350/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań (Dz. Urz. Woj. Lub. 2019.5769), art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.2021.1073 t.j.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022. 1634 t. j.) ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, zwanych dalej „ROD”, zlokalizowanych na obszarze miasta Lublin.

1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje:
Dofinansowanie może być udzielone dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi na obszarze miasta Lublin ROD objęty wnioskiem o udzielenie dotacji celowej.
     
2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:
Stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane na obszarze miasta Lublin, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań służących rozwojowi ROD, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych ROD.
     
3. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

2023 rok: 300 000 PLN,
2024 rok: 200 000 PLN.


4. Termin składania ofert:
1. Ostateczny termin składania ofert to 16 stycznia 2023 r., godzina 15:30.
2. Oferty należy złożyć w wersji papierowej osobiście w:

  • sekretariacie Biura Partycypacji Społecznej, ul. Gilasa 3, pokój 107 w godzinach 7.30 – 15.30;
  • Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin;
  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wersji papierowej do Urzędu Miasta Lublin – ostateczny termin to 16 stycznia 2023 r.).

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych