W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Podsumowanie konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego

Podsumowanie konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego
28.12.202114:08

Jak co roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące oczekiwanych przez mieszkańców modyfikacji w Budżecie Obywatelskim Miasta Lublin. W okresie od 8 do 30 listopada zgłoszono ponad 60 pomysłów. Do każdej z przesłanych uwag przygotowana została merytoryczna odpowiedź uzasadniająca jej przyjęcie lub odrzucenie.

– Budżet Obywatelski to jeden z najważniejszych procesów partycypacyjnych w naszym mieście. Cieszę się, że aktywność mieszkanek i mieszkańców nie ogranicza się do zgłaszania projektów i głosowania, ale także wyraża się w podejmowaniu dyskusji o zasadach, na jakich oparte są te działania. Tak powinien wyglądać proces partycypacyjny. Liczę na to, że zmiany w procedurze BO, które będziemy chcieli wdrożyć w nadchodzącym roku, przyczynią się do wzmocnienia zaufania do tego przedsięwzięcia – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W ramach konsultacji zgłoszono łącznie 61 uwag, w tym 29 razy przesłano uwagę o identycznym brzmieniu. Spośród zgłoszonych podczas konsultacji opinii 12 zostało uznanych za możliwe do realizacji w całości (7) lub też częściowo (5). W większości dotyczą one usprawnienia  komunikacji pomiędzy stronami biorącymi udział w procesie zgłaszania i realizacji projektów. Zmiany tego typu nie wymagają korekt uchwały Rady Miasta stanowiącej regulamin Budżetu Obywatelskiego, co pociągnęłoby za sobą konieczność oczekiwania na publikację i wejście w życie zmienionej uchwały. Przyspieszy to ogłoszenie terminu zgłaszania projektów oraz ich oceny, co jest zgodne z uwagami zgłoszonymi w konsultacjach. Mieszkańcy postulują także zachowanie dłuższych terminów na przekazywanie informacji o kolejnych etapach oceny. Uwaga, którą zgłoszono najczęściej, dotyczyła zróżnicowania środków przypadających na lubelskie dzielnice. Kwestia wysokości tej kwoty i zróżnicowania jej w zależności od wielkości dzielnicy była przedyskutowana na etapie wprowadzenia do Budżetu Obywatelskiego projektów dzielnicowych. Ustalono wtedy, że wzorem środków pozostających w dyspozycji rad dzielnic, projekty dzielnicowe w BO będą miały taką samą wartość dla każdej z dzielnic. Obecnie każda z 27 dzielnic ma do dyspozycji 350 tys. zł.

Zgodnie z pojawiającymi się podczas konsultacji uwagami na najbliższą sesję Rady Miasta Lublin będzie skierowana ujednolicona treść zmienianej kilkakrotnie uchwały nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.

W załączeniu poniżej znajduje się zestawienie zgłoszonych uwag wraz z merytorycznym odniesieniem się do nich.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych