W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

Raport z przebiegu konsultacji społecznych
24.01.202215:18

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu Strategii Lublin 2030.

Nadrzędnym celem konsultacji społecznych było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami oraz wszelkimi interesariuszami ostatecznej wersji projektu Strategii Lublina 2030.

Konsultacje podzielone zostały na dwa etapy:

  • Celem I etapu konsultacji społecznych było zebranie od mieszkańców i mieszkanek Lublina oraz wszelkich interesariuszy miasta Lublin, uwag i opinii na temat zaproponowanych kierunków rozwoju Gminy Lublin, stanowiących założenia do projektu dokumentu Strategii Lublin 2030, zawartych w Raporcie Końcowym z prac Tematycznych Grup Roboczych.
  • Celem II etapu konsultacji społecznych było zebranie od mieszkańców i mieszkanek Lublina oraz wszelkich interesariuszy miasta Lublin, uwag do przedstawionego projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii.

Konsultacje społeczne II etapu przeprowadzone zostały w terminie od 15 listopada do 20 grudnia 2021 r.

W ramach procesu przeprowadzono:

  • protokołowane otwarte spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami i Mieszkankami;
  • przeprowadzono wysłuchanie publiczne;
  • zapewniono możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która była wyłożona do wglądu;
  • przyjmowano opinie na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Lublin wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji społecznych był Wydział Strategii i Przedsiębiorczości.

Inne niezbędne informacje:
1) Szczegółowy harmonogram prowadzonych konsultacji społecznych opublikowany jest na stronie: www.2030.lublin.eu;
2) Materiały informacyjne stanowiące przedmiot konsultacji dostępne są na stronie: www.2030.lublin.eu;
3) Uchwała nr 861/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Więcej informacji o projekcie „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” dostępna jest na stronie: www.2030.lublin.eu.

Pliki do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin

NGO.PL - portal ogranizacji pozarządowych