W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Bądźmy aktywni

Budżet obywatelski

Masz pomysł na zmianę otoczenia w swojej dzielnicy? Chcesz, żeby w mieście odbywały się bezpłatne warsztaty sportowe lub inne zajęcia? Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego.

Co roku możesz złożyć wniosek i mieć wpływ na to, jakie projekty będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Komisja złożona z urzędników i urzędniczek ocenia złożone wnioski - czy są możliwe do realizacji i zgodne z prawem. Po pozytywnej ocenie formalnej projekty trafiają na listę do głosowania.

Na przełomie września i października odbywa się głosowanie na projekty, które będą realizowane w następnym roku. Od Twojego głosu zależy, które projekty wygrają i będą przyjęte do realizacji. Liczy się każdy głos!

Na projekty można głosować na stronie: obywatelski.lublin.eu

Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim

Zielony Budżet

Chcesz mieć wpływ na otaczająca Cię zieleń w mieście? Zielony Budżet to specjalna część budżetu miasta przeznaczona specjalnie na zazielenianie Lublina według pomysłów i potrzeb mieszkańców i mieszkanek miasta.

Wnioski do zielonego budżetu można składać co roku jesienią na stronie zielonybudzet.lublin.eu.

Są one następnie oceniane i wybierane do realizacji przez komisję ekspercką  złożoną z osób zajmujących się planowaniem i realizacją projektów związanych z zielenią miejską.

Więcej informacji o Zielonym Budżecie.

Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna to kolejna możliwość na realizację Twoich pomysłów w mieście.  Nabór wniosków jest otwarty cały rok (do wyczerpania środków finansowych, w 2017 r. na inicjatywę lokalna przeznaczono 5 mln zł). 

Każdy, kto zgłosi swój projekt, jest zobowiązany do deklaracji wkładu własnego w formie rzeczowej, finansowej lub pracy społecznej. Projekty mogą mieć zarówno charakter inwestycyjny jak i „miękki” (wiązać się z realizacją określonych działań dla społeczności lokalnej – edukacyjnych, integracyjnych itp.).

Więcej informacji o inicjatywie lokalnej.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to otwarty proces dialogu władz Miasta Lublin z Mieszkankami i Mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych, mających wpływ na jakość życia osób mieszkających w mieście.

Prezydent Miasta ogłasza konsultacje społeczne z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy minimum 350 mieszkanek i mieszkańców, Rady Dzielnicy, 10 organizacji pozarządowych lub 3 radnych Rady Miasta Lublin.

Wspólnie możemy zdecydować o ważnych sprawach dla naszego miasta na drodze dialogu i konstruktywnej debaty.

Więcej informacji o konsultacjach społecznych.

Organizacje pozarządowe

Współpraca Urzędu Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi jest podzielona na dwa zasadnicze obszary: finansowy i pozafinansowy. Zasady określa corocznie uchwalany Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wsparcie finansowe to przede wszystkim otwarte konkursy ofert, które są ogłaszane przez konkretne wydziały Urzędu Miasta Lublin.  Projekty dotyczą m.in. sportu, kultury czy ekologii. Bieżące ogłoszenia konkursowe można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Lublin i stronie internetowej .

Każda organizacja ma również możliwość złożyć projekt w tzw. trybie pozakonkursowym 19a i wnioskować maksymalnie o kwotę 10 000 zł (w ciągu roku można otrzymać maksymalnie kwotę 20 000 zł).

Więcej informacji o trybie 19 a.

Organizacje pozarządowe mogą również współpracować z Urzędem Miasta Lublin na zasadach pozafinansowych, np. korzystać z pomieszczeń urzędowych, wypożyczać sprzęt czy otrzymać wsparcie merytoryczne związane z działalnością organizacji. Zajrzyj na stronę ABC dla NGO.

Zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę ngo.lublin.eu, gdzie znajdziecie aktualne informacje dotyczące organizacji pozarządowych.