W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Remonty nawierzchni drogowych na Czubach - realizacja projektu z VI edycji Budżetu Obywatelskiego

Remonty nawierzchni drogowych na Czubach - realizacja projektu z VI edycji Budżetu Obywatelskiego
21.07.202111:44

Dzięki realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy osiedli Łęgi, Poręba i Skarpa korzystają z nowych nawierzchni drogowych i chodników. Prace zostały wykonane w 2020 roku.

– Mieszkańcy Lublina składają projekty do Budżetu Obywatelskiego dotyczące pomysłów z różnych dziedzin. Często są to działania inwestycyjne dotyczące chodników, ścieżek rowerowych, czy jak w przypadku tego projektu - dróg. Przykład zadania drogowego na Czubach pokazuje, że z tego narzędzia partycypacyjnego mieszkańcy korzystają umiejętnie i chętnie – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

W ramach realizacji tego zadania drogowego zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Bocianiej, ul. Szafirowej i ul. Uśmiechu. Na przebudowywanym odcinku ul. Szafirowej (od ul. Turkusowej do ul. Bursztynowej) przeprowadzono frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni, ułożono warstwę ścieralną oraz wykonano oznakowanie poziome. Natomiast na objętym przebudową odcinku ul. Uśmiechu (od ul. Romantycznej do przedszkola) wymieniono zniszczone krawężniki oraz chodniki, położono warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nową nawierzchnię.

Na ul. Bocianiej nastąpiła wymiana zniszczonych krawężników oraz nawierzchni chodnika i jezdni. Powstały nowe miejsca postojowe do parkowania równoległego oraz odcinek drogi dla rowerów łączący ul. Bocianią z istniejącą drogą dla rowerów przy ul. Armii Krajowej. Remontem objęty został także sięgacz od strony ul. Tymiankowej oraz istniejące tam miejsca parkingowe. Remont przeszedł również istniejący parking oraz wybudowano nowy od strony ul. Armii Krajowej. W ramach projektu powstała także kanalizacja deszczowa wraz z przebudową istniejących wpustów. Wyremontowane odcinki ulic oznakowano pionowo i poziomo.

Projekt O-15 „Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa” zrealizowano w 2020 roku w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowały na niego 2572 osoby. Wartość zadania to ponad 1,1 mln zł.

Facebook Obywatelski Lublin