W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Kongres NGO i Budżet Obywatelski w Lublinie – jak to będzie wyglądało?

Kongres NGO i Budżet Obywatelski w Lublinie – jak to będzie wyglądało?
12.02.201410:30

W czwartek, 6 lutego br. spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Lublin, aby wspólnie omówić planowane wydarzenia na rok 2014, a przede wszystkim organizację Kongresu NGO oraz realizację budżetu partycypacyjnego. 

 

KONGRES ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Na początek spotkania Piotr Choroś, kierownik referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej przypomniał jak wyglądał I Kongres Organizacji Pozarządowych w Lublinie. Odbył się 18 lutego 2012 roku, uczestniczyło w nim około 250 osób ze 133 organizacji pozarządowych. Pierwszy Kongres był wydarzeniem 1-dniowym, które zorganizowano w sobotę. Jego przebieg podzielono na dwie części: część merytoryczną, której głównym gościem był Jakub Wygnański. W jej ramach odbywały się liczne prezentacje, wykłady, warsztaty, zajęcia panelowe. Drugą część Kongresu stanowiły wybory 10 osób do składu pierwszej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin spośród przedstawicieli zgłoszonych wcześniej przez organizacje pozarządowe. Więcej informacji na temat I Kongresu Organizacji Pozarządowych w Lublinie znajdą Państwo pod adresem:

http://www.lublin.eu/NGO-5-16-60-1297.html?page=1

Piotr Choroś poinformował, iż II Kongres podobnie do jego pierwszej edycji planowany jest jako impreza jednodniowa w dniu wolnym od pracy. Zaproponował, aby wydarzenie odbyło się w Parku Naukowo-Technologicznym na Felinie, jako miejscu doskonale dostosowanym technicznie do organizacji tego rodzaju przedsięwzięć. Zwrócił uwagę, że należy zmniejszyć ilość prowadzonych równocześnie spotkań panelowych z około 7-8 na 4-5, co wpłynie na lepszy odbiór proponowanych wykładów. Jako Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego przypomniał również, że jej członkowie zaproponowali dwa terminy realizacji Kongresu: 27 marzec oraz 10 maj oraz pomysł na wypracowanie hasła przewodniego tegorocznego spotkania, więcej w protokole z XIV posiedzenia Rady:

http://um.lublin.eu/ngo/index.php?t=200&id=205830

Zebrane osoby zgodnie poparły majowy termin organizacji II Kongresu. Piotr Zieniuk (Warsztaty Kultury, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin) zgłosił, aby hasło wydarzenia związane było z partycypacją i budżetem obywatelskim. Wojciech Dec (FLOP, RDPPML) jako temat na dyskusje panelową zgłosił ekonomię społeczną. Marta Kurowska (fundacja tu obok, RDPPML) zaś zgłosiła wniosek by do udziału w Kongresie zaprosić przedstawicieli grup nieformalnych.

Zapraszamy do zgłaszania się wolontariuszy chętnych do pomocy przy organizacji Kongresu oraz do udziału w dyskusji nad zaplanowaniem wydarzenia, poprzez przesyłanie propozycji tematów, które będą poruszane na poszczególnych panelach dyskusyjnych i nazwisk osób, które według Państwa warto zaprosić. Zachęcamy także do przesyłania pomysłów na hasło przewodnie tegorocznego Kongresu Organizacji Pozarządowych w Lublinie. Wszelkie sugestie i wnioski proszę przesyłać na adres: ngo@lublin.eu w terminie do 19 lutego br.

 

BUDŻET OBYWATELSKI

Kolejną część spotkania poświęcono na dyskusję nad realizacją budżetu obywatelskiego w Lublinie, a przede wszystkim skupiono się nad tym, kto będzie mógł zgłosić wniosek, jaki przyjąć podział miasta w rozdysponowaniu środków oraz w jaki sposób usprawnić zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

Piotr Zieniuk zawnioskował, aby możliwość zgłoszenia projektu miała nawet pojedyncza osoba, aby uniknąć ograniczeń. Piotr Choroś zauważył, że w Łodzi mimo wprowadzonego wymogu wsparcia projektu przez 15 osób było bardzo dużo wniosków. Grzegorz Wenarski zaakcentował, iż taki wymóg być może wpłynie na lepszą jakość zgłoszeń oraz pozwoli uniknąć przypadkowych projektów.

Ważną kwestią przy realizacji budżetu partycypacyjnego okazuje się podział miasta biorąc pod uwagę zarówno projekty ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe (regionalne). Zauważono, że przy zastosowaniu podziału miasta na 27 dzielnic kwota środków w przeliczeniu na jedną dzielnicę będzie zbyt mała. W związku z tym Konrad Szewczyk, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rury zgłosił wniosek o zastosowanie istniejącego podziału na sześć okręgów wyborczych. Zauważył także, iż istotne jest odpowiednie przygotowanie Zarządu Dróg i Mostów, Wydziału Planowania, Wydziału Geodezji oraz Wydziału Inwestycji i Remontów do udziału w procesie pisania projektów przez mieszkańców, tak aby dotyczyły one obszarów miejskich.

Zebrane osoby wspólnie zauważyły, iż potrzebne jest odpowiednie poinformowanie mieszkańców oraz ich wyedukowanie w zakresie możliwości realizacji zgłaszanych inwestycji. W Urzędzie Miasta trwają prace nad opracowaniem cennika, który pozwoli weryfikować środki potrzebne na dany projekt. Co ważne mieszkańcy powinni mieć ułatwiony dostęp do aktualnej mapy wskazującej, które tereny należą do miasta.

Zapraszamy do dyskusji nad projektem budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej podczas 10 spotkań odbywających się w okresie od 17 do 28 lutego. Szczegółowy harmonogram oraz miejsca spotkań dostępne są pod poniższym adresem:

http://um.lublin.eu/partycypacja/index.php?t=200&id=206307

Na koniec spotkania Piotr Choroś zaapelował do organizacji pozarządowych o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Lublin z propozycjami partnerstwa przy pisaniu projektów. Poinformował, iż w tym roku będzie realizowany projekt z wrocławską organizacją – Centrum Rozwiązań Systemowych, które wyraziło chęć wspólnych działań w zakresie przetestowania gry miejskiej dotyczącej konsultacji społecznych.

Facebook Obywatelski Lublin