W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Pytania i odpowiedzi - najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi - najczęściej zadawane pytania
28.04.201411:09

Pytania i odpowiedzi

Prezentujemy pytania i odpowiedzi pomocne w przygotowaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Lista jest sukcesywnie uzupełniana o pytania wpływające od mieszkańców Lublina. 

 1. Co to jest Budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, nazywany także budżetem partycypacyjnym, jest to część budżetu miasta, o której poprzez głosowanie bezpośrednio decydują mieszkańcy.

 1. Jaka kwota dostępna jest w ramach Budżetu obywatelskiego Lublina?

W procedurze Budżetu obywatelskiego mieszkańcy zadecydują o wydatkowaniu 10 mln zł. W ramach tej kwoty 5,5 mln zł przeznaczone będzie na tzw. projekty małe, których koszt realizacji nie może przekroczyć kwoty 0,5 mln zł. Reszta tej kwoty, tj. 4,5 mln zł, zarezerwowana jest dla projektów, których wartość mieści się w przedziale od 0,5 mln zł do 1,5 mln zł.

 1. Jakie projekty można składać w ramach Budżetu obywatelskiego?

Do Budżetu obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Należy pamiętać, że teren na którym będą zlokalizowane musi należeć do Gminy Lublin, a realizacja wniosku musi się zamknąć w roku budżetowym (2015 r.)

 1. Kto może złożyć wniosek?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, zamieszkująca na terenie Miasta Lublin.

 1. Ile osób musi poprzeć wniosek?

Tzw. „projekty małe” (do 0,5 mln zł) muszą uzyskać poparcie minimum 20. osób, zaś tzw. „projekty duże” (od 0,5 do 1,5 mln zł) - co najmniej 40. osób.

 1. Ile wniosków może złożyć jedna osoba?

Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę projektów

 1. Ile projektów może poprzeć jedna osoba?

Jedna osoba może wyrazić swoje poparcie – w postaci podpisu – dla dowolnej liczby projektów.

 1. Gdzie mogę uzyskać pomoc w przygotowaniu formularza zgłoszenia projektu do Budżetu obywatelskiego?

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.obywatelski.lublin.eu, w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wszędzie tam można uzyskać także pomoc przy wypełnianiu wniosku. Swoje pytanie można również wysłać mailem na adres: obywatelski@lublin.eu lub skorzystać z infolinii 81 466 1900, 81 466 1901. Lista punktów informacyjnych znajduje się na stroniewww.obywatelski.lublin.eu

 1. W jakim terminie można złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 30 maja 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. 
 

 1. Skąd wziąć szacunkowe koszty realizacji projektu?

Przykładowe koszty realizacji inwestycji znajdują się w cenniku miejskim zamieszczonym na stronie www.obywatelski.lublin.eu, w Biurach Obsługi Mieszkańców oraz wyznaczonych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
 

 1. Gdzie mogę się dowiedzieć, czy teren na którym chcę zlokalizować swój projekt należy do miasta?

Informacje na temat rodzaju własności gruntów można sprawdzić na Miejskim Geoportalu
( http://geoportal.lublin.eu/ ), wysyłając pytanie na adres obywatelski@lublin.eu lub w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, 7 piętro, tel. 081 466 2700. W Miejskim Geoportalu należy w prawym menu zaznaczyć mapę własności. Spowoduje to wyświetlenie mapy Lublina z naniesionymi kolorami oznaczającymi własność danego gruntu. 

 1. Co się stanie z moim projektem, jeśli na tę samą lokalizację wpłynie inny wniosek?

Jeśli wpłynie kilka wniosków dotyczących tej samej lokalizacji, zespół oceniający projekty skontaktuje się z wnioskodawcami, w celu negocjacji ewentualnych zmian w projektach lub ich połączenia.

 1. Czy Rady Dzielnic, Fundacje i inne związki mogą składać swoje projekty?

Projekty do Budżetu obywatelskiego mogą składać jedynie osoby fizyczne, będące mieszkańcami Lublina. Zachęcamy to konsultacji projektów z Radami Dzielnic. Wykaz Rad znajduje się na stronie www.radydzielnic.lublin.eu.

 1. Gdzie mogę zapoznać się ze złożonymi projektami?

Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem www.obywatelski.lublin.eu. Dostępna będzie także w Biurach Obsługi Mieszkańców i wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 1. Jakie warunki muszę spełniać, aby zagłosować na wybrany przeze mnie projekt?

Na projekty do Budżetu obywatelskiego głosować mogą wszyscy mieszkańcy Lublina, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Udział w głosowaniu mogą brać także mieszkający w Lublinie obcokrajowcy, dla których udostępniony zostanie specjalny punkt do głosowania.

 1. Na ile projektów mogę zagłosować?

Głosujący musi dokonać wyboru maksymalnie 5 projektów małych i maksymalnie 3 projektów dużych zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

 1. Czy jako wnioskodawca mogę promować swój projekt?

Oczywiście. Urząd wspiera aktywność wnioskodawców w promowaniu swoich projektów. Na stronie www.obywatelski.lublin.eu dostępne są materiały „do pobrania”, w których znajdują się plakaty, ulotki, bannery na portale społecznościowe z miejscem przeznaczonym na adnotację autora projektu. Miasto służy również pomocą organizacyjną, głównie w kwestii organizacji miejsca spotkania informacyjnego.

 1. Czy wnioskodawca będzie mógł brać udział w realizacji projektu?

Wnioskodawcy będą brali udział w procesach konsultacyjnych i to oni będą decydowali o ostatecznym kształcie swoich projektów.

 1. Co z projektami, które nie wygrały w tym roku?

Projekty, które nie uzyskały wystarczającej ilości głosów mogą zostać złożone w ramach Budżetu obywatelskiego w roku następnym.   
                        

 1. Dzień dobry, proszę o uzupełnienie Cennika Miejskiego (http://budzetobywatelski.lublin.pl/wp-content/uploads/2014/05/Cennik-miejski.pdf) o takie pozycje jak:

-wyznaczenie BUS-pasa;
-budowa progu zwalniającego poduszkowego (typ berliński, który nie ingeruje w przejazd autobusów);
-zmiana oznakowania ze strefy ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 i 40km/h (B-43) na znak 'Strefa zamieszkania' (D-40);
-wyznaczenie pasa rowerowego;
-budowa wyniesienia skrzyżowania (podwyższenie samego skrzyżowania, co wymusza spowolnienie ruchu i preferuje ruch pieszych).

W kwestii wyceny BUS pasa to należy pamiętać, że z jego wyznaczeniem wiążę się także zmiana projektu organizacji ruchu. Przyjmując jednak jedynie jego oznakowanie w postaci namalowania na jezdni słowa „BUS” oraz wydzielenie z jezdni w postaci linii krawędziowej, to, przy założeniu, że słowo „BUS” musi być umieszczone co 50 m, koszt 100 metrowego odcinka wynosi 50 – 70 zł. Należy jednak pamiętać, że w rejonie skrzyżowań koszt ulega zwiększeniu z uwagi na zastosowanie innych oznaczeń np. znaków pionowych. Podobny koszt dotyczy wyznaczenia pasa rowerowego. Zawiera malowanie piktogramu oraz linii krawędziowych. Do tej pory pasy rowerowe były wyznaczane przy okazji remontu ulic. Posługując się przykładem, remont ul. Nowy Świat wraz z wyznaczeniem jednokierunkowego pasa rowerowego, wyniósł 155 tys zł za 100mb.

Budowa progu zwalniającego umożliwiającego przejazd autobusów, zwanych także poduszkowym lub typem berlińskim, nie była do tej pory zastosowana w Lublinie. Progi o wygładzonej powierzchni, które możemy spotkać w mieście to koszt 400-500zł za mb.

Koszt zmiany oznakowania strefy ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 i 40km/h (B-43) na znak 'Strefa zamieszkania' (D-40) wynosi, przy założeniu jednego wlotu, to koszt ok. 300-500zł. W zakupu znaku i słupka, montażu i obsługi. Jeżeli strefa ma więcej wlotów, cena automatycznie się podnosi.
W odpowiedzi na prośbę wyceny budowy wyniesienia skrzyżowania (podwyższenie samego skrzyżowania, co wymusza spowolnienie ruchu i preferuje ruch pieszych), informujemy, że cena uzależniona jest od tego z jakiego materiału wykonana jest droga. Przykładowy koszt wyniesionego skrzyżowania przy przyjętej powierzchni 160m2 (dwóch dróg gminnych) -wyniesienie drogi z kostki (przebrukowanie z podniesieniem obszaru skrzyżowania + oznakowanie) ok 15000zł brutto, wyniesienie drogi z asfaltu (frezowanie, podbudowa, kostka 8cm, oznakowanie) ok 24000zł brutto.

21. Ile kosztuje: 

-wykoszenie 1m2 traw;
-wylanie 1m2 asfaltu (warstwy ścieralnej);


1ha koszenia w pasie drogowym kosztuje 400zł. Natomiast koszenie, zgrabienie, wywiezienie i zagospodarowanie "odpadów" kosztuje 1400 zł.
1 mkw łaty z betonu asfaltowego kosztuje 133 zł. Nie wylewa się asfaltu w tak małych ilościach jak 1m2.

 22. Ile kosztuje wybudowanie drogi?

Podajemy Państwu przykładowe koszty budowy dróg w Lublinie.

- Budowa przedłużenia al. Solidarności wraz drogami pobocznymi, wiaduktami, wzmocnieniami, murami oporowymi - 8 421 052zł/100mb
- Przebudowa ul. Głuskiej - 526 268zł/100mb
- Budowa ul. Granatowej - 629 684zł/100mb
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Cienistej i ul. Osmolickiej - 80 400zł/100mb

23. Ile kosztuje remont ulicy lub chodnika?

Poniżej podajemy przykładowy koszt remontu ulicy, ścieżki rowerowej lub chodnika:
- Remont ul. Nowy Świat wraz z wytyczeniem pasa rowerowego -155 017zł/100mb
- Remont ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Grabskiego do pętli przy ul. Grenadierów) wraz z budową ścieżki rowerowej - 291 315zł/100mb
- Remont ul. Żmigród - 112 328zł/100mb
- Remont chodników w ul. Bema, Beliniaków, Weteranów - 28 915zł/100mb
- Remont ścieżki rowerowej w al. Andersa wraz z chodnikiem i budową ronda rowerowego - 67 151zł/100mb

24. Czy mieszkańcy mogą składać wnioski dotyczące zabytków wpisanych do Rejestru zabytków?

Tak. Warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń (np. pozwolenia na budowę), a dla uproszczenia i lepszego zaplanowania procesu realizacji inwestycji zasadne jest wcześniejsze uzgodnienie zakresu wprowadzanych zmian z Miejskim Konserwatorem Zabytków (ul. Złota 2, p. 20; tel. 81 466 2650), tak aby zapewnić dbałość o zachowanie wartości zabytkowych oraz estetykę przestrzeni. Dodatkowo należy pamiętać, aby teren, którego dotyczy wniosek należał do Gminy Lublin.

Facebook Obywatelski Lublin