W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF F.A.Q - Pytania i odpowiedzi

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, nazywany także budżetem partycypacyjnym, jest to część budżetu miasta, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie.

Jaka kwota dostępna jest w ramach Budżetu obywatelskiego Lublina?

W procedurze Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy decydować będą o wydatkowaniu 15 mln zł. Do wyboru mamy 2 rodzaje projektów: dzielnicowe i ogólnomiejskie:

  1. Dzielnicowe, czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 300 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Na realizację pomysłów w dzielnicach zarezerwowano 8,1 mln zł.
  2. Ogólnomiejskie, to projekty, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Uchwała, którą przyjęła Rada Miasta mówi o tym, że taki projekt musi spełniać co najmniej 1 z poniższych przesłanek:
  • musi dotyczyć co najmniej 2 dzielnic,
  • jego wartość przekracza 300 tys. zł,
  • nie ma charakteru inwestycyjnego, tj związanego z budową czy remontem – projekty tzw „miękkie” dotyczą np. zajęć sportowych czy animacji społecznej.

Oznacza to, że mamy dwa rodzaje projektów ogólnomiejskich:

  • inwestycyjne - związane z remontem, budową lub przebudową infrastruktury. Ich wartość może wynieść maksymalnie 1,2 mln zł. Od projektów dzielnicowych odróżnia je to, że mogą być zlokalizowane na terenie więcej niż jednej dzielnicy. Może się tak zdarzyć, że lokalizacja znajduje się na obszarze np. Czechowa Północnego, ale obiekt, który chcemy wyremontować, np. boisko, służy mieszkańcom i mieszkankom całego miasta. Zespół oceniający będzie w takim przypadku patrzył głównie na argumentację autora. Na realizację projektów twardych przeznaczonych zostanie łącznie 4,83 mln zł.
  • nieinwestycyjne – tzw. projekty ‘miękkie” niezwiązane z budową czy remontem dotyczą np. zajęć sportowych czy animacji społecznej. Ich wartość może wynieść maksymalnie 300 tys. zł. Są dedykowane więcej niż jednej dzielnicy bądź trudno je przypisać do konkretnego miejsca. Mogą to być np.: treningi czy zawody biegowe, z których mogą korzystać osoby mieszkające w różnych częściach naszego miasta. Na realizację takich projektów uchwała rezerwuje 30% środków przeznaczonych na projekty ogólnomiejskie, czyli łącznie 2,07 mln zł.

Jakie projekty można składać w ramach Budżetu obywatelskiego?

Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Należy pamiętać, że teren na którym będą zlokalizowane musi należeć do Gminy Lublin a realizacja wniosku musi się zamknąć w roku kalendrzowym.

Kto może złożyć wniosek?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może składać osoba zamieszkująca na terenie Miasta Lublin.

Ile osób musi poprzeć wniosek?

Do wniosku należy dołączyć listę co najmniej 2 osób popierających nasz pomysł. Wystarczy wypełnić i wysłać formularz w wersji elektronicznej na stronie www.obywatelski.lublin.eu. W wersji elektronicznej prosimy o dołączenie skanu z listą.

Ile wniosków może złożyć jedna osoba?

Jedna osoba może złożyć dowolną ilość projektów

Gdzie mogę uzyskać pomoc w przygotowaniu formularza zgłoszenia projektu do Budżetu obywatelskiego?

Pomoc można uzyskać wysyłając maila na adres: , dzwoniąc pod numer 081 466 2560 lub osobiście w w Biurze Partycypacji Społecznej - Pałac Parysów, ul. Bernardyńska 3, I piętro, pok. 107.

W jakim terminie można złożyć wniosek?

Nabór wniosków rozpocznie się w 1 kwietnia 2019 roku i potrwa - do 6 maja.

Skąd wziąć szacunkowe koszty realizacji projektu?

Przykładowe koszty realizacji inwestycji znajdują się w cenniku miejskim zamieszczonym na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy teren na którym chcę zlokalizować swój projekt należy do miasta?

Informacje na temat rodzaju własności gruntów można sprawdzić na Miejskim Geoportalu, znajdującym się na stronie Urzędu Miasta Lublin lub w Wydziale Gospodarowania Mieniem UM Lublin pod numerem telefonu: 081 466 2700, ul. Wieniawska 14, 7 piętro

Czy jest możliwe zlokalizowanie projektu na terenach użytkowanych przez wspólnoty mieszkaniowe?
Nie. Projekt może być zlokalizowany jedynie na terenach Gminy Lublin.

Czy muszę załączać czyjąć zgodę? Tak, ale tylko w sytuacji kiedy projekt ma być zlokalizowany np. na terenie szkoły czy stadionu. Zgoda nie ma żadnej szczególnej formy. Wystarczy do wniosku dołączyć pismo podpisane np. przez dyrektora szkoły. W wersji elektronicznej prosimy o dołączenie skanu takiego pisma.

Co się stanie z moim projektem, jeśli na tę samą lokalizację wpłynie inny wniosek?

Jeśli wpłynie kilka wniosków dotyczących tej samej lokalizacji, Zespół oceniający projekty skontaktuje się z wnioskodawcami, w celu negocjacji ewentualnych zmian w projektach lub ich połączenia.

Czy do projektu np. ścieżki rowerowej trzeba dołączyć projekt?
Nie jest to konieczne. Od Państwa zależy jakie załaczniki zostaną dołączone do wniosku. Ostateczne projekty i mapy powstaną w trakcie realizacji inwestycji. W szacunkowych kosztach projektu należy dopisać pozycję "przygogotowanie dokumentacji projektowej". Zwykle stanowi to ok 5% kosztów całości inwestycji.

Czy do wniosku na plac zabaw trzeba podawać ilość i rodzaj urządzeń jakie maja być zainstalowane, czy wystarczy tylko określić - plac zabaw?
Od Państwa zależy poziom szczegółowości wniosku. Jeśli posiadacie Państwo wiedzę i zależy Państwu na konkretnych urządzeniach, które chcielibyście Państwo, aby były elementami placu, zachęcamy do ich wskazania. Jednak nie jest wymagana od wnioskodawców wiedza specjalistyczna.

Czy jest możliwe zwężenie trawnika celem poszerzenia chodnika o ścieżkę rowerową?
Tak, jeśli właścicielem terenu jest Gmina Lublin.

Czy Rady Dzielnic, Fundacje i inne związku mogą składać swoje projekty?

Nie mogą. Do Budżetu Obywatelskiego projekty mogą składać jedynie osoby fizyczne. Wniosek więc może złożyć osoba, która jest członkiem danej instytucji i jednocześnie mieszkańcem Lublina.

Gdzie mogę zapoznać się ze złożonymi projektami?

Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem www.lublin.eu/budzetobywatelski.

Jakie warunki muszę spełniać, aby zagłosować na wybrany przeze mnie projekt?

Zagłosować może każda osoba zameldowana w Lublinie lub dopisana do listy osób głosujących. Udział w głosowaniu mogą brać także obcokrajowcy. Aby dopisać się do listy osób głosujących, należy przyjść do Biura Partycypacji Społecznej lub zrobić to za pośrednictwem karty do głosowania w jednym z wyznaczonych punktów.

Kiedy odbywa się głosowanie i na ile projektów mogę zagłosować?

Zagłosować można na 2 projekty dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. Głosowanie odbywa się jesienią od 23 września do 10 października.

Czy jako autor/ka mogę promować swój projekt?

Oczywiście. Urząd wspiera aktywność wnioskodawców/ wnioskodawczyń w promowaniu swoich projektów. Na stronie www.lublin.eu/budzetobywatelski dostępne są materiały „do pobrania”, w których znajdują się plakaty, bannery na portale społecznościowe z miejscem przeznaczonym na adnotację autora projektu. Miasto służy również pomocą organizacyjną, głównie w organizacji miejsca spotkania informacyjnego.

Czy jako autor/ka mogę kontaktować się z urzędem w kwestii realizacji złożonego przeze mnie wniosku?

Oczywiście. Dodatkowo zmiany w projekcie, w tym zmiana tytułu, miejsca realizacji bądź łączenia z innymi projektami, jest możliwe w porozumieniu z autorem/ autorką projektów. Projekty z chwilą wpisania do projektu budżetu Miasta Lublin stają się automatycznie zadaniami Gminy Lublin.

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie przetargu na wykonanie - autor/ka projektu, czy miasto?

W chwili wpisania zadania do projektu budżetu Miasta Lublin, staje się ono zadaniem Urzędu i to on jest właścicielem procesu. Urząd Miasta Lublin wykonauje całość działań zmierzających do realizacji projektu.
 

Kto będzie odpowiadał w następnych latach za utrzymanie wykonanych projektów np. skweru, schroniska, boiska?
Koszty utrzymania inwestycji powstałych w ramach budżetu obywatelskiego w latach kolejnych przechodzą na miasto jako zadania własne.

Czy jako wnioskodawca posiadam prawa autorskie do mojego wniosku?

Wnioski składane do Budżetu Obywatelskiego są jedynie pomysłami na realizację danego zadania i jako takie nie są objęte prawami autorskimi. Wykonawcą pomysłu zgłoszonego przez mieszkańców jest Gmina Lublin. Powstanie dokumentacji, w tym projektu, stanowi element realizacji danego zadania.

Co z projektami, które nie wygrały w tym roku?

Projekty, które nie uzyskały wystarczającej ilości głosów mogą zostać złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku następnym.

Do pobrania

lupa_na_www2.jpg
na białym tle turkusowa lupa a w niej turkusowo czarny napis budżet obywatelski twoje miasto ty decydujesz