W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Budżet Obywatelski 2019 - konsultacje społeczne

Budżet Obywatelski 2019 - konsultacje społeczne
15.03.201808:38

Prezydent Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Lublin, zwanych dalej „Budżetem Obywatelskim Miasta Lublin”, na wskazane przez Mieszkańców projekty mieszczące się w kompetencjach Miasta Lublin.

2. Cel konsultacji społecznych:
Celem Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin jest:
1) podjęcie przez Prezydenta Miasta Lublin optymalnej decyzji co do propozycji rozdysponowania 15 000 000 zł z budżetu Miasta Lublin na 2019 r.;
2) edukacja Mieszkańców i Mieszkanek Miasta Lublin w zakresie realizacji zadań własnych Miasta Lublin;
3) promocja partycypacji społecznej jako skutecznej metody wpływania Mieszkańców na ostateczne decyzje władz Miasta Lublin.


3. Termin konsultacji społecznych:
Konsultacje społeczne trwają od 15 marca 2018 r. do 31 października 2018 r.


4. Formy konsultacji społecznych:
1) przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet w postaci zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w terminie od 15 marca 2018 r. do 15 kwietnia 2018 r., za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie www.obywatelski.lublin.eu oraz w formie papierowej za pośrednictwem Biur Obsługi Mieszkańców;
2) otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące:
-  projektów dotyczących rowerów i pieszych, czwartek, 22 marca o godzinie 17:00, w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, sala 107;
- projektów dotyczących zieleni w mieście, poniedziałek, 26 marca o godzinie 17:00, w siedzibie Fundacji Krajobrazy, ul. Cyrulicza 3;
- przygotowania i składania projektów Budżetu Obywatelskiego, poniedziałek, 9 kwietnia dyżur konsultacyjny w godzinach 15:00 – 18:00 w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3 (Pałac Parysów), I piętro, sala 107.
3) głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w terminie od 23 września 2018 r. do 10 października 2018 r. za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie www.obywatelski.lublin.eu lub w formie papierowej w wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Lublin punktach do głosowania. Lista punktów zostanie opublikowana do 1 września na stronie internetowej Miasta Lublin.


5. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Biuro Partycypacji Społecznej
Urząd Miasta Lublin
ul. Bernardyńska 3
20-109 Lublin


6. Inne niezbędne informacje:
1) szczegółowy regulamin zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, ich oceny oraz głosowania na nie, zawiera Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin, stanowiący załącznik do ogłoszenia;
2) tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin

 

Pliki do pobrania