W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Konsultacje "Za Cukrownią"
04.05.201707:30

W odpowiedzi na wniosek Rady Dzielnicy „Za Cukrownią” Prezydent Miasta Lublin, ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Lublin w przedmiocie

„przedłużenia drogi Lubelskiego Lipca ‘80, budowy dworca przy ul. Dworcowej i planowanych w tym zakresie inwestycji”.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w trybie pisemnego zgłaszania opinii i wniosków, które należy przesłać w formie elektronicznej na adres: oraz w trybie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.
Zostaną przeprowadzone w terminie od 4 maja do 4 czerwca 2017 r.

Bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami odbędzie się dnia 23 maja 2017 r., godz. 17:00, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Krochmalna 29.

Przygotowanie planu miejscowego w rejonie Dworca PKP zostało rozpoczęte uchwałą Nr 491/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-ego Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego (zmienionego uchwałą Nr 28/II/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie korekty granic opracowania) w granicach przedstawionych na załączniku graficznym.

Obecnie wymieniony wyżej projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest na etapie ponownego, trzeciego, opiniowania i uzgadniania przez instytucje i organy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przed etapem opiniowania i uzgadniania z instytucjami, projekt planu uzyskał opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Po zakończeniu opinii i uzgodnień projekt planu miejscowego będzie przedmiotem wyłożenia do wglądu publicznego, o czym zgodnie z art. 17 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informować będzie lokalna prasa, obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin w zakładce: „Strategia i planowanie - Planowanie przestrzenne”. W ogłoszeniu zamieszczone zostaną: termin wyłożenia i termin składania ewentualnych uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Przewidywany orientacyjny termin wyłożenia projektu planu: czerwiec/lipiec 2017 r. (termin zostanie ustalony - w dostosowaniu do przebiegu uzgodnień).

Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3
e-mail:
tel. +48 81 466 25 50

Konsultacje Za Cukrownią - plakat informacyjny

Pliki do pobrania