W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje - zmiany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin

Konsultacje - zmiany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin
08.02.202108:58

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki do konsultacji zmiany planów zagospodarowania Miasta Lublin.
Wszystkie osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentami planistycznymi i zgłosić swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 15 marca.

 

Co to jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)?
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Sporządza się go w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Gdzie można obejrzeć projekty zmian MPZP?

 • W siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin. Dokumenty udostępnione będą w godzinach 8.00-15.00  (ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206A). Z uwagi na stan epidemii, w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektami zmian planów w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, należy wcześniej umówić spotkanie poprzez kontakt e-mailowy: planowanie@lublin.eu lub telefoniczny: 81 466 23 00.
 • Projekty wyłożone do publicznego wglądu znajdują się również na stronie bip.lublin.eu

Do kiedy można oglądać wyłożone dokumenty?

Dokumenty są dostępne od 8 lutego do 1 marca 2021r.

Gdzie można złożyć swoje uwagi?

Uwagi do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można składać na piśmie:

 • na adres: Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,
 • lub drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Dyskusja publiczna. Jak wziąć udział w rozmowach na temat projektów zmiany planów zagospodarowania?

Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu. O formie dyskusji publicznej, osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo.

Harmonogram spotkań (dyskusji publicznych) nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami dotyczącymi zmian planu miejscowego odbędzie się w dniach:

 • 9 lutego 2021 r. o godzinie 14:00 w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2.
  Rozmowy dotyczące ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego dla obszarów położonych w rejonie ulic: Obszar A - rejon alei: Zygmuntowskich i J. Piłsudskiego, Obszar B – rejon ulic: Lubelskiego Lipca '80, Stadionowej i Kawiej, Obszar C – rejon ulic: Krochmalnej, Cukrowniczej i Lubelskiego Lipca '80, Obszar G - rejon ulic: Krochmalnej i Włościańskiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko / Treść Ogłoszenia.
  Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 5 lutego 2021 r.
 • 10 lutego 2021 r. :
  - o godzinie 13:30 w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2.
  Rozmowy na temat w rejonu ulic: Podzamcze, aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska dla obszaru A obejmującego kwartał ulic: aleja Solidarności, Lubartowska, Probostwo i Browarna, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko / Treść ogłoszenia.
  Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 8 lutego 2021 r.
  - o godzinie 14:30 w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2.
  Rozmowy dotyczące część I - obszar północno-wschodni w obszarach: Obszar A - rejon ulic: Strzeszewskiego i Strzembosza, Obszar B - rejon ulicy Rumiankowej, Obszar C - rejon ulicy Orzechowej, Obszar D - rejon alei Spółdzielczości Pracy wraz z prognozami oddziaływania na środowisko / Treść ogłoszenia.
  Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 8 lutego 2021 r.
 • 11 lutego 2021 r. o godzinie 14:00 w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, parter – sala nr 2.
  Rozmowy na temat część II dla obszaru D – rejon ulicy Nowomiejskiej oraz projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I – obszar zachodni dla 4 obszarów: C – rejon alei Kraśnickiej i ulicy Parysa, G – rejon ulic: Siewierzan i Wołynian, H – rejon ulicy Wodnej, I – rejon ulic: Wojciechowskiej i Bliskiej, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko / Treść ogłoszenia.
  Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 9 lutego 2021 r.

Szczegóły w artykule na stronie konsultacji społecznych w zakładce>> Planowanie przestrzenne