W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu MPA

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu MPA
19.01.201809:33

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405) i w związku z uchwałą nr 999/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Lublin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin.

Miasto Lublin podpisało porozumienie z Ministrem Środowiska, stanowiące deklarację udziału Miasta w projekcie „Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Ze szczegółowymi informacjami o projekcie można zapoznać się na stronie http://44mpa.pl. W ramach projektu opracowane zostaną miejskie plany adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla 44 największych miast w Polsce, w tym dla Lublina. Celem miejskiego planu adaptacji jest przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na ekstremalne zjawiska klimatyczne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji wystąpienia takich zjawisk.

Zainteresowane osoby mogą składać wnioski w sprawie w terminie do 28 lutego 2018 r. w formie pisemnej na adres  Urząd Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin; za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: http://44mpa.pl/konsultacje-spoleczne/.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Lublin.

Załączniki:
Załącznik 1. Metodyka opracowania Projektu miejskiego planu adaptacji na podstawie oferty do zamówienia pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. Mieszkańców”
Załącznik 2. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublina. Założenia”

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi prac nad Miejskim planem adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin - spotkania inicjującego oraz dwóch spotkań warsztatowych (w załącznikach).

Pliki do pobrania