W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zagospodarowanie przestrzenne - ulica Krochmalna i rejon linii kolejowej

Zagospodarowanie przestrzenne - ulica Krochmalna i rejon linii kolejowej
03.09.201808:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - dla obszarów położonych w rejonie ulicy Krochmalnej oraz linii kolejowej w granicach oznaczonych na załącznikach graficznych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 4 września 2018 r. do 25 września 2018 r. w godzinach od 800 do 1500 oraz dodatkowo w dniu 18 września 2018 r. w godzinach od 800 do 1700 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1115, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 września 2018 r. o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.

Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2018 r.

Informacje na stronie: bit.ly/Zagospodarowanie_Przestrzenne_Rejon_ul_Krochmalnej

Pliki do pobrania