W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lubelski Rower Miejski

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

System Lubelskiego Roweru Miejskiego na obecnych zasadach będzie działał do końca bieżącego sezonu. Na kolejne sezony chcemy przygotować system, który będzie w możliwe największym stopniu spełniał oczekiwania lublinian i lublinianek. Zanim jednak określimy warunki przetargu, chcemy poznać opinie mieszkańców i mieszkanek, użytkujących LRM, ich zdanie na temat tego, jak ma wyglądać system w kolejnych latach. Zależy nam na Państwa opiniach.

 

Cześć I

Czy korzystał/korzystała Pan/Pani w ostatnich latach z systemu Lubelski Rower Miejski?*
2. Jak często Pan/Pani korzystał/korzystała w ostatnich latach z systemu Lubelski Rower Miejski?
3. Jaki był główny cel wypożyczenia roweru?

5.W jaki sposób najczęściej wypożyczał/wypożyczała Pan/Pani rower w systemie Lubelski Rower Miejski?
6. Czy zdarzało się, że nie mógł/mogła Pan/Pani skorzystać z roweru sytemu Lubelski Rower Miejski, ponieważ na stacji nie było rowerów?

8. Jakie Pana/Pani zdaniem elementy rowerów funkcjonujących w obecnym systemie Lubelski Rower Miejski wymagają modyfikacji?

 Wymaga modyfikacjiNie wymaga modyfikacjiNie mam zdania na ten temat
Osprzęt (biegi/ przerzutki)
Hamulce
Oświetlenie
Siodła
Błotniki
Kierownica

10. Czy korzystał/korzystała Pan/Pani ze stacjonarnego Biura Obsługi Klienta systemu Lubelski Rower Miejski, mieszczącego się przy ul. Jezuickiej 1/3, w siedzibie Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej?
11. Czy korzystał/korzystała Pan/Pani z infolinii Lubelski Rower Miejski?

16. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony/zadowolona z korzystania z systemu Lubelski Rower Miejski?

Cześć II

Propozycje zmian w systemie Lubelski Rower Miejski

1. Czy system Lubelski Rower Miejski może być głównym dla Pana/Pani środkiem przemieszczania się po mieście?*

3. Czy do zaakceptowania jest dla Pani/Pana opłata w wysokości 1,00 zł za pierwsze 30 minut wynajmu roweru?*
4. Co Pan/Pani sądzi o rozbudowie sieci stacji LRM o stacje pasywne (czyli stacje pozwalające na obsługę wyłącznie za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne - bez terminala)?*
5. Czy byłoby dla Pana / Pani kłopotliwe gdyby w systemie Lubelski Rower Miejski funkcjonowały dwa typy rowerów, które można wypożyczać i zwracać na określonych stacjach - tradycyjnych lub pasywnych (uruchomiona aplikacja wskazywałaby stacje, na których można zwrócić dany rower)?*
6. Czy jest Pan/Pani za tym, aby część rowerów miejskich systemu Lubelski Rower Miejski w miejscu koszyka była wyposażona w uchwyt umożliwiający przypięcie np. sakwy rowerowej?*
7. Czy uważa Pan/Pani za niezbędne zamontowanie we wszystkich rowerach przerzutek siedmiobiegowych?*
8. Czy chciałby/chciałaby Pan/Pani, aby system Lubelski Rower Miejski był systemem całorocznym?*
9. Czy obecna liczba rowerów w obecnym systemie Lubelski Rower Miejski jest Pana/Pani zdaniem wystarczająca?*
10. Czy któraś z obecnych stacji systemu Lubelski Rower Miejski Pana/Pani zdaniem wymaga zmiany lokalizacji? https://lubelskirower.pl/mapa-stacji/*

Część III

Proszę napisać swoją propozycję zmian w funkcjonowaniu LRM

Metryczka

Płeć*

Jaki jest Pana(i) status zawodowy?*

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych,
 3. Pani/Pana dane osobowe tj. imię i nazwisko i adres korespondencyjny lub adres e-mail przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w celu wypełnienia określonej w uchwale 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin zasady responsywności tj. udzielenia merytorycznej odpowiedzi w związku ze złożonymi przez Panią/Pana uwagami/propozycjami w procesie konsultacji społecznych zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3 lub do czasu wycofania udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienie danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym   momencie;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i nie wpływa na możliwość wyrażenia przez Panią/Pana opinii.
 11. W przypadku nie podania przez Panią/ Pana danych kontaktowych zawartych w formularzu nie będzie możliwe udzielenie ewentualnej odpowiedzi co do treści złożonego przez Panią/Pana wniosku.


* - pola wymagane