W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Plan Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 2017-2025 - materiały

11.09.201713:23

W ramach opracowywanego Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-25 dostępne są już opracowania przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, a także wstępne rozdziały Planu.

* Lubelski Obszar Funkcjonalny (LOF) tworzy 16 gmin: Lublin, Świdnik, Lubartów, Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Spiczyn, Strzyżewice, Wólka. Obszar ten charakteryzuje się silnymi powiązaniami wewnętrznymi opartymi na dużym mieście jaki jest Lublin: mieszkańcy gmin ościennych dla Miasta Lublin na co dzień dojeżdżają do pracy w Lublinie, uczą się w nim, studiują, chodzą do teatru. Cały obszar LOF ma wspólny potencjał i bariery rozwojowe, niezależne od granic administracyjnych. Planowanie aktywności mobilnej w ramach całego obszaru LOF, ponad granicami administracyjnymi, pozwala osiągnąć lepsze efekty.

** Plan Mobilności LOF to dokument strategiczny dla polityki transportowej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Jego celem jest wypracowanie sposobów zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów miejskich oraz zadbanie o to, by poruszanie się i transport były bezpieczne, wygodne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zarówno w obrębie dojazdu do Lublina, przejazd przez Lublin, jak i przemieszczanie się w jego granicach i do gmin ościennych. Główny nacisk w dokumencie położony zostanie na zwiększenie mobilności pieszej i rowerowej a także pełne wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego. W dokumencie znajdą się również: ocena stanu istniejącego systemu transportowego, analiza uwarunkowań związanych z systemem transportowym i mobilnością, kierunki rozwoju systemu transportowego i zarządzania mobilnością, cele i plan działań do 2025 roku oraz system wdrażania i monitorowania.

Pliki do pobrania

LOF_Bezpieczeństwo ruchu.pdf
LOF_Bezpieczeństwo ruchu.
LOF_Cele.pdf
LOF_Cele.
LOF_Diagnoza_Intermodalność.pdf
LOF_Diagnoza_Intermodalność.
LOF_Diagnoza_Parkowanie.pdf
LOF_Diagnoza_Parkowanie.
LOF_Diagnoza_logistyka miejska.pdf
LOF_Diagnoza_logistyka miejska.
LOF_Diagnoza_ruch pieszy.pdf
LOF_Diagnoza_logistyka miejska.
LOF_Diagnoza_ruch rowerowy.pdf
LOF_Diagnoza_ruch rowerowy.
LOF_Diagnoza_transport samochodowy.pdf
LOF_Diagnoza_transport samochodowy.
LOF_Diagonza_transport zbiorowy.pdf
LOF_Diagonza_transport zbiorowy.
LOF_Podstawa formalno_prawna i dokumenty związane.pdf
LOF_Podstawa formalno_prawna i dokumenty związane.
LOF_Uwarunkowania.pdf
LOF_Uwarunkowania.
LOF_Zakres opracowania.pdf
LOF_Zakres opracowania.
LOF_dostępność gmin.pdf
LOF_dostępność gmin.
LOF_generatory ruchu.pdf
LOF_generatory ruchu.
LOF_realizacja zasad zrównoważonej mobilności.pdf
LOF_realizacja zasad zrównoważonej mobilności.
LOF_stan środowiska naturalnego.pdf
LOF_stan środowiska naturalnego.
LOF_telefoniczne badanie mobilności.pdf
LOF_telefoniczne badanie mobilności.
Raport z wstępnych konsultacji społecznych_30.pdf
Raport z wstępnych konsultacji społecznych_30.
Plan Mobilności LOF - pliki.zip
Plan Mobilności LOF - pliki.
Plan mobilności LOF_cz. I Uwarunkowania i Diagnoza.pdf
Plan mobilności LOF cz. I Uwarunkowania i Diagnoza.
Plan mobilności LOF_cz. II_kierunki.pdf
Plan mobilności LOF cz. II_kierunki.
Słownik nazw i skrótów_LOF.pdf
Słownik nazw i skrótów LOF.
LOF_Plan działań.pdf
LOF Plan działań.
LOF_Monitorowanie realizacji Planu.pdf
LOF Monitorowanie realizacji Planu.