W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Porozmawiajmy o Parku Nadrzecznym

Porozmawiajmy o Parku Nadrzecznym
16.09.201914:28

Prezentujemy roboczą wersję koncepcji Zagospodarowania Parku Nadrzecznego w Lublinie wraz z plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów. Zachęcamy do zgłaszania uwag w terminie do 27.09.2019 r.

W prezentowanej wersji koncepcji uwzględniono uwagi i sugestie mieszkańców, zgłaszone w trakcie spotkania, które odbyło się w dniu 30 lipca na terenach sportowych przy osiedlu Łąkowa.
Wersja papierowa prezentowanej koncepcji udostępniona jest do wglądu od 16 do 27 września 2019 r. w Biurze Rewitalizacji, przy ul. Zana 38 p. 611, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30 oraz w dniu 18.09.2019 r. w godz. 15.00- 18.00.

Na Państwa uwagi czekamy od 16 września do 27 września 2019 r. Uwagi nadsyłać można drogą mailową na adres: konsultacje@lublin.eu lub za pomocą formularza on-line.

Założenia do koncepcji

Według wytycznych do koncepcji park ma być przestrzenią rekreacyjną, obszarem aktywnego wypoczynku, sportu, kultury i edukacji ekologicznej. Zachowana ma być bioróżnorodność terenu.

Park powinien mieć charakter naturalistyczny, aby krajobraz jego obszaru pozostał jak najmniej zmieniony, nasadzenia należy planować zgodnie z tym jak występują w naturze (kępy, grupy, kobierce), należy unikać bezwzględnie wprowadzania gatunków inwazyjnych, zalecane jest projektowanie koncepcji zieleni w oparciu o gatunki rodzime, zalecane jest wprowadzenie rabat wielofunkcyjnych (w tym np. ogrodów deszczowych) oraz uzupełnienie siedlisk dla zwierząt poprzez wprowadzenie np. hoteli dla owadów, budek dla jerzyków, wskazane jest unikanie monokultur trawnikowych, a tam gdzie to będzie możliwe, zachowanie obszarów naturalnych łąk. Od autorów koncepcji Miasto Lublin wymaga także wykorzystanie „zielonej” i „błękitnej” infrastruktury w celu adaptacji do zmian klimatu i zwiększenia odporności na potencjalne klęski żywiołowe.

W głównej części parku zaprojektowane powinny zostać min. dwa place zabaw (każdy składający się z dwóch części: pierwszej dla dzieci młodszych oraz drugiej dla dzieci starszych), elementy ich wyposażenia powinny komponować się z naturalistycznym charakterem parku.

Założenia do koncepcji zakładają ścieżki edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej oraz wiedzy na temat lokalnej przyrody.

Korzystającym z parku ma być zapewniony dostęp do brzegu rzeki, która ma być integralną częścią parku. Powstać ma kameralna, trawiasta plaża wraz z wyznaczeniem miejsc do wypoczynku oraz pieszym i rowerowym połączeniem z młynem wodnym. Na jej przestrzeni również mają znajdować się place zabaw, elementy małej architektury i ograniczona możliwość prowadzenia sezonowych usług.

Ruiny dawnego młyna, według wytycznych, powinny być zaadaptowane na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych i jako miejsce dostępne dla mieszkańców. Planowane są też ścieżki rowerowe i dla pieszych, a także kładki nad Bystrzycą. Dla osób dojeżdżających samochodami przewidziany ma być parking.

Założenia zakładają wykorzystywanie przede wszystkim materiałów naturalnych i stworzenie przestrzeni atrakcyjnej, spójnej i bezpiecznej.

Pliki do pobrania